Tez Taslağı Nasıl Hazırlanır?

  • Aydın Gazete
  • 28 Nisan 2018
  • Yorumlar Kapalı

Tez Taslağı Nasıl Hazırlanır?

Üniversitelerde eğitim alınan bölümlerin bitirilmesinde öğrencilerin eğitim yılları boyunca kazandıkları bilgi ve tecrübeleri toparlamak ve çalışmak istedikleri bir konu üzerinde uzmanlık elde edebilmek adına yürüttükleri çalışmaları tez çalışması olarak değerlendirmek mümkün olurken tez yazan yerler de bu noktada devreye girmektedir. Tez çalışması, belirlenen bir konu üzerine yapılan bir araştırma ya da uygulamaları içerisinde barındırmakta ve bu sebeple akademik bir dil ile yazılması önemli bir konu olmaktadır. Bu amaçla zor bir işlem olan tez yazım aşamasında bu yerler öğrenciler açısından alternatif bir çözüm yolu olabilmektedir.

Genel olarak tez yazım çalışmalarında yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilmekte olan bir format söz konusu olmaktadır. Ülkemizde bulunan her üniversite bu format üzerinden üniversite eğitimi alan öğrenciler için tez yazımını gerçekleştirmesini beklemektedir. Genel olarak akademik bir dil ile bazı taslak kurallara yer verilmesi beklenen tez yazımı, bu amaçla üzerine düşülmesi ve iyi hazırlanması gereken bir konu olmaktadır.

Tez Taslağının Bileşenleri

Genel olarak bir tez taslağı hazırlanırken, bulunması gereken bazı önemli bölümler ve uyulması gereken kurallar söz konusu olmaktadır. Genel olarak bir tez taslağı oluşturan bir kişinin yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen kurallara ve açıklamalara uygun bir şekilde bu işlemi tamamlaması önemli bir konu olmaktadır.

Tez taslağının oluşturulması sırasında en önemli faktör ilk olarak tezin adının belirlenmesi ve içeriğin tamamen bu ada izafen yazılması olmaktadır. Bu amaçla tez taslağı oluşturulması sırasında kişinin önceden bir tez ismi belirlemesi önemli bir konudur. Tez isminin oluşturulmasından sonra yine bir araştırma probleminin ortada bulunması önemli bir konu olmaktadır. Ortada var olan bir sorunun çözümü için yapılan bir çalışma tezin kapsamı olmaktadır.

Bu derece hassas ve akademik olarak ciddi bir yazım dili gerektirmekte olan tez çalışmaları için kişilerin Sigma tez şirketi gibi bu alanda uzman ellerden destek ve danışmanlık hizmetleri alması yine önemli bir konu olmaktadır.

Tezin Adının Belirlenmesi

Tezin kapsamını belirleyecek en önemli husus olan tez ismi, tez çalışmasına başlanmadan önce belirlenmesi gereken en önemli husus olmaktadır. Bu amaçla tez çalışması yapacak olan kişilerin tezin konusunu açıkça belirtecek bir ad seçmeleri önemli olmaktadır.

Tez adı seçilirken çok genel olan ve anlaşılması güç bir dilin seçilmemesi yüksek öğretim kurulu tarafından istenen bir husus olmaktadır. Bu amaçla tez adı sade ve direk olarak kapsama değinen etmenleri içerisinde barındırması gerekmektedir.

Araştırma Sorunun Belirlenmesi

Ortada var olan bir problemin çözümü adına kişinin araştırmaya yöneldiği tüm olaylar bu bölümü kapsamaktadır. Tez taslağı hazırlanması sırasında tez adında belirtilen kapsamda bulunan sorunların araştırılması ve neden bir sorun teşkil ettiği bu alanda açıkça belirtilmelidir.

Tezin Konusunun Belirlenmesi

Tez konusu, direk olarak tez adı ve araştırılan problemin kendisi olmaktadır. Tez konusu, araştırmalar kapsamında incelenen ve çözüm aranan soruna nasıl bir yaklaşım sergilendiği konusundaki bilgileri barındırmaktadır.

Tez kapsamında ortada bulunan problemin araştırma konusu ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu yine tez konusu kapsamında belirtilmeli ve aynı zamanda ispatlanmalıdır. Genel olarak tezin konusu içerisinde başlığı ve ortada bulunan probleme nasıl bir yaklaşım sergilendiği konusunu içeren tek bir cümleden oluşabilmektedir.

Tezin Amacının Belirlenmesi

Tezin başlığını ve irdelenecek olan problemin kapsamını içermekte olan tez konusunu barındıran ve buna nasıl bir yaklaşım gerçekleştirilebileceğini açıklamakta olan tezin amacı, yapılan araştırma sonucunda nelerin elde edilmesinin beklendiği konusunda bilgi içermelidir.

Uygulaması gerçekleştirilmekte olan tez çalışmasının bitiminde nelerin elde edilmesinin beklendiği ve yapılmasının altında yatan temel problemlere nasıl yaklaşım getirilebileceğini içermekte olan tezin amacı kısmının sade bir dil ile ettirgen yapıda yazılması önemli bir konu olmaktadır.

Tezin Öneminin Belirlenmesi

Tezin önemi, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek olan bulguların nasıl bir değerlendirme kapsamında kullanılabileceği ve nelere çözüm sunabileceği konularında bilgi vermesi gerekmektedir.

Kuramsal Çerçeve

Kuramsal çerçeve, kavram ve temeller, tartışma, araştırma soruları ya da hipotez gibi bölümleri içerisinde barındırmakta olan bir kısımdır. Bu kısımda genel olarak kişinin kullandığı kavramların açıklamasını yapması, konunun hangi çerçevede ele alınacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Yöntem

Bu kısım tez çalışmasının hangi yolların izlenerek gerçekleştirildiği ve eğer tez kapsamında uygulama yapılıyor ise hangi bilimsel yöntemlerin izlendiğinin net ve sade bir biçimde açıklanmasının gerektiği bölüm olmaktadır.

Kaynakça

Tez çalışması sırasında yararlanılan diğer bilimsel çalışmaların, makalelerin ve tez sunumlarından kullanılanların isimleri, yayınlanma yılları ve ne amaçlarla kullanıldığının belirtilmesi gereken bir kısım olmaktadır.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar