Konut harcamasının üçte ikisi kiraya

  • Aydın Gazete
  • 26 Eylül 2017
  • Yorumlar Kapalı

Hanehalkı bütçe araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre; toplam hanehalkı harcaması içinde ayrılan pay itibarıyla konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların %25,2’sinin konut ve kiraya yapıldığı görüldü.

Konut ve kira harcamalarının içinde en büyük payı %66,8 ile gerçek ve izafi kira oluştururken, %10,9’unu gaz, sıvı ve katı yakıtlar, %9’unu ise elektrik harcamaları oluşturdu.

Konut harcamalarının %7,8’i konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon vb.) ve %5,5’i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.

Düşük gelirlilerin konut harcamasında yakıt ve elektriğin payı daha yüksek


En düşük gelirli birinci %20’lik dilimdeki hanelerin konut harcamaları içinde gerçek ve izafi kiranın payı %66 iken, en yüksek gelirli hanelerde bu oran %69,1 oldu. Birinci %20’lik gruptaki hanelerde konut harcamaları içinde gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %12,8, elektrik harcamalarının payı %10,6 olurken, beşinci %20’lik dilimdeki hanelerde gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %8,9, elektrik harcamalarının payı ise %7,4 oldu.

 

 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar