Dünya’da Açlık Yeniden Yükselişte

  • Aydın Gazete
  • 20 Eylül 2017
  • Yorumlar Kapalı

BM raporu: “Çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle dünyada açlık yeniden yükselişte”
Dünyada 815 milyon insan aç durumda; milyonlarca çocuk ise yanlış beslenme riski ile karşı karşıya

Yaklaşık 10 yılı aşkın süreden beri istikrarlı şekilde düşen küresel açlık yeniden yükselişe geçti. Birleşmiş Milletler’in dünyada gıda güvenliği ve beslenme üzerine hazırladığı bugün açıklanan yıllık raporuna göre 2016’da açlık 815 milyon insanı etkilerken bu sayı dünya nüfusunun yüzde 11’ine karşılık geliyor. Aynı zamanda yanlış beslenmenin çeşitli türleri milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor.

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017 raporuna göre küresel açlık 2016’da bir önceki yıla kıyasla 38 milyon artarken bu artış büyük oranda şiddetli çatışmaların ve iklim kaynaklı şokların çoğalmasından kaynaklandı.

Rapora göre 5 yaşın altında yaklaşık 155 milyon çocuk bodur kalırken (yaşına göre çok kısa) 52 milyon da cılızlıktan (ağırlığın boyuna göre çok düşük olması) muzdarip. Yaklaşık 41 milyon çocuğun ise aşırı kilolu olduğu belirtiliyor. Kadınlarda anemi (kansızlık) ve yetişkinlerde obezite ayrı bir endişe kaynağı. Tüm bu eğilimler sadece çatışmalar ve iklim değişikliğinin bir sonucu değil; aynı zamanda beslenme alışkanlıklarındaki hızlı değişim ve ekonomik durgunluğun da bir sonucu olarak kaydedildi.

Rapor; uluslararası politika önceliklerinin başı olarak 2030 yılına kadar açlığı ve tüm kötü beslenme çeşitlerini sona erdirmeyi amaçlayan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasını takip amacıyla gıda güvenliği ve beslenme üzerine açıklanan ilk BM küresel değerlendirmesini oluşturuyor.

Rapor açlığın ve birçok kötü beslenme türünün yeniden ortaya çıkmasının arkasındaki ana sebeplerden birisi olarak artan iklim değişikliğiyle birleşen çatışmaları gösteriyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) başkanları rapor için yazdıkları ortak önsözde “Son 10 senede çatışmalar sayısal olarak ciddi bir şekilde yükseldi ve doğası itibariyle daha karmaşık ve kontrol edilmesi zor bir hale geldi.” dedi. Başkanlar dünyada gıda güvensizliği ve kötü beslenmeye maruz kalan çocukların çatışma bölgelerinde yoğunlaştığına dikkat çekti.

Önsözde “Bu görmezden gelemeyeceğimiz tehlike çanlarının çalmasıdır: Eğer gıda güvenliği ve beslenmeyi olumsuz etkileyen tüm faktörlere cevap vermezsek 2030 yılına kadar küresel açlık ve tüm yanlış beslenme türlerini sona erdiremeyeceğiz. Barışçıl ve kapsayıcı toplumların tesisi için bu gerekli bir koşul.” değerlendirmesinde bulunuldu.

BM kuruluşlarının başkanları Güney Sudan’ın bazı bölümlerini 2017 yılının ilk aylarında kıtlığın vurduğunu belirterek bunun tekrarlanabileceği ve Nijerya’nın kuzeydoğusu, Somali ve Yemen gibi çatışmalardan etkilenen diğer yerlerde ortaya çıkabileceği yönünde yüksek riskin bulunduğunu bildirdi.

Başkanlar El Nino hava olayının da etkisiyle bazı bölgelerde daha sakin kuraklık ve sellerin yanı sıra küresel ekonomik durgunluğun gıda güvenliği ve beslenmeyi kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Ana sayılar:


Açlık ve gıda güvenliği


Dünyadaki aç insanların genel toplamı: 815 milyon.
Asya’da: 520 milyon
Afrika’da 243 milyon
Latin Amerika ve Karayipler’de: 42 milyon
Aç olan dünya nüfusunun dağılımı: 11
Asya: % 11.7
Afrika: % 20 (Doğu Afrika % 33.9)
Latin Amerika ve Karayipler: % 6.6

Bütün yönleriyle yanlış beslenme


Bodurluktan (yaşına göre çok kısa) muzdarip 5 yaş altı çocukların sayısı: 155 milyon
Bunlardan bir şekilde çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşayanların sayısı: 122 milyon
Cılızlıktan (boyuna göre çok zayıf olma) muzdarip 5 yaş altı çocuk sayısı: 52 milyon
Obez yetişkinlerin sayısı: 641 milyon (Bu, gezegendeki yetişkinlerin yüzde 13’üne karşılık geliyor)
Aşırı kilolu 5 yaş altı çocuk sayısı: 41 milyon
Anemiden doğurganlık yaşı etkilenen kadınların sayısı: 613 milyon (toplam kadınların yaklaşık % 33’ü)

Çatışmanın etkisi


Dünyada açlık çeken 815 milyon insandan çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşayanların sayısı 489 milyon
Kurumsal ve çevresel kırılganlık koşullarının birleşimiyle oluşan çatışmalarda yaygınlık oranı yüzde 11 ve 18 daha yüksek.
Uzun süren çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşayan insanlar diğer yerlerdekilere göre yaklaşık 2 buçuk kez daha az besleniyor.

 

FAO, IFAD ve WFP’nin hazırladığı Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu raporuna UNICEF ve WHO ilk kez katıldı. Bu değişim açlık ve yanlış beslenmenin tüm yönlerine dair Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündeminin geniş bakışını yansıtıyor.

Genel Kurul tarafından kurulan BM Beslenmeye Dair Eylem 10 Yılı yanlış beslenmenin çok boyutlu yanlarına cevap verebilmek için hükümetleri, hedefler koymak ve tedbirlere yatırım yapmaya motive eden çabalara odaklanıyor.

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çağı için yeniden yapılandırıldı; rapor gıda güvenliğine dair iki gösterge ve beslenme üzerine altı göstergenin de içinde bulunduğu açlığı ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilmiş ölçü bilimi içeriyor.

Bugünkü raporda yer alan BM ajanslarının başkanlarının isimleri şöyle: FAO Genel Direktörü

José Graziano da Silva, IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo, UNICEF Yürütme Direktörü Anthony Lake, WFP Yürütme Direktörü David Beasley ve WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar