Büyüme azalıyor harcama artıyor

  • Aydın Gazete
  • 14 Aralık 2016
  • Yorumlar Kapalı

İş dünyası ekonomideki küçülmeyi değerlendirdi

Akgerman: “Türkiye’nin ana gündemi ekonomi olmalı”

Elmasoğlu, “Yatırımların önü açılmalı”

İduğ, “Otomotiv iç piyasada desteklenmeli”

İş Dünyası temsilcileri Türkiye ekonomisinin 2016’nın üçüncü çeyreğindeki yüzde 1.8’lik küçülmeyi değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından oluşturulan milli hesaplar kapsamında Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılatı (GSYH) 2016 üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçülürken İş dünyası temscileri  yeni yılda büyüme ivmesinin yakalanması için siyasi ve ekonomik istikrar ile daha çok teşviğe ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. BASİFED, EGİKAD VE EGOD Başkanları, Türkiye’nin ana gündeminin ekonomi olmasını da istediler. 

Olumsuzluklar üst üste

Küresel ticarette gerçekleşen zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve politik sorunların üçüncü çeyrek üzerinde etkili olduğunu dile getiren Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, “Temmuz ayındaki darbe girişimi ve terör olayları büyümenin önüne geçmiştir. Terör olayları turizm sektörünü de sekteye uğratmış, yaşanan kuraklık ve iklimsel sorunlar tarımsal üretiminde de sorun yaşamasına yol açmıştır” dedi. 

İhracatta fren

Yurt içinde ve küresel piyasalarda döviz kurlarının dalgalı hareketlerinin de yurtiçi talep ve ihracatı etkilediğine işaret eden Akgerman, “Bunların domino etkisi yaratması ile istihdamda da sorunlar yaşanmıştır. 2017 başında KOBİ ve işletmelere verilecek olan destek ve uzun vadeli krediler, yatırım ve istihdamın artmasında önemli rol oynayacak. Bu sayede küçülme eğilime giren ekonomimiz de yeniden büyümeye geçebilir” diye konuştu.

 “Büyüme azalıyor harcama artıyor”

Türkiye’de ciddi istihdam sorunu olduğunun altını çizen Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Elmasoğlu, ise “Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 küçülüyor. Ancak bu dönemde devletin harcamalarının da yüzde 24’e yakın artması da gözlerden kaçmıyor. Ülkede ciddi bir istihdam sorunu varken devletin harcama yapması yerine yatırım ve üretim koşullarına teşvik yaratması istihdam sorununu da ortadan kaldıracaktır. Biz her katıldığımız etkinlikte istihdamın artması gerektiğini, kadınlara verilen teşviklerin daha cazip koşullarda sunulmasının önemine değiniyoruz. 2017 yılında yapılacak teşvik ve destekleme politikaları yatırım ve istihdamın yolunu net bir şekilde belirleyecektir” diye konuştu.

“Sadece otomotiv ile olmaz”

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İduğ ise, inşaat sektöründe artan ivmenin konut kredi faizlerinde yapılan değişiklik ile gerçekleştiğini açıkladı. Otomotiv sektörünün iç piyasa da hareketlenme sağlayacağını ancak artan ÖTV’ler ile tüketicinin otomobil alma konusunda tereddütlerinin olumsuzluk yarattığının altını çizen İduğ, “Devletin otomobil alımına yönelik kolaylıklar sağlaması ve tüketicinin daha rahat ödeme yapmasını sağlayacak değişikliklere gitmesi ile iç piyasa da otomotiv sektörünün de hareketlenme sağlayacağı kuşkusuzdur. İç piyasada artacak talep ekonominin de canlanmasını sağlayacaktır. İç piyasada hareketlenen otomotiv sektörü sanayiyi de hareketlendirecektir” diyerek 2017 yılında yapılacak teşvik ve desteklemeleri umutla beklediklerini söyledi. 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar