Sağlık-sen 4/b Kesintileri İçin SGK’ya Başvurdu

  • Aydın Gazete
  • 15 Aralık 2015
  • Yorumlar Kapalı

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlık-Sen’in 4/B SGK kesintilerinin yargıya gidilmeden ödenmesi için SGK’ya başvurduğunu açıkladı.
Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, yaptığı açıklamada; “632 sayılı KHK ile kadroya geçmeden evvel 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak yüzde 14 oranında yapılan sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeksizin ödenmesi için SGK’ya başvurduk. Başvuru yazımızda, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 9. maddede ‘Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz’ hükmüne yer verildiğini hatırlattık ve 666 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten evvel de 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesine göre ‘Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz’ hükmü bulunduğunu vurguladık” dedi.
Çalışanların yargı süreciyle meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Karaer, “Sendikamız tarafından SGK’ya gönderilen yazıda, sendikamız aracılığı ile Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinde E.2013/4 K.2014/386 No’lu ile dava açıldığı ve davada SGK tarafından yapılan haksız kesintilerin iadesinin talep edildiği, yerel mahkemenin çalışanı haklı bularak ‘davayı kabul’ ettiği belirtildi. Davanın kabul kararının, davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesince yerel mahkeme kararının onandığının vurgulandığı başvuru yazımızda, ‘Dolayısıyla bahse konu 4/B’li personelin tamamından yapılan kesintinin yapılmaması gerektiği hususu yüksek yargı kararı ile kesinleşmiştir’ ifadelerine yer verildi. Bireysel davalarla yapılan kesintilerin mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve yasal faizleriyle ödenmek zorunda kalacağının belirtildiği yazımızda, mahkeme kararında yapılamayacağı belirtilen bu kesintilerin, kurum tarafından davasız ödenmesi; bu şekilde hem kurumun zarara uğramasının hem de çalışanların yargı süreciyle meşgul edilmemesi gerektiği talep edildi” şeklinde konuştu.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar