Aydınlı Eğitimciden Üstün Zekalı Çocuklar İçin ‘Enderun” Projesi

  • Aydın Gazete
  • 13 Aralık 2015
  • Yorumlar Kapalı

Aydınlı eğitimci ve siyaset bilimci Hüseyin Turgut, üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklar için hazırladığı “Enderun” projesini Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye sundu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makamında gerçekleşen görüşmede eğitimci Hüseyin Turgut, Meclis Başkanı Karaman’a projesiyle ilgili bilgi verdi. Turgut, yaptığı açıklamada; “Tarihte kurulan her büyük medeniyet kendini en güçlü yapabilmek için bünyesindeki üstün yeteneklere ihtiyaç duymuştur. Çünkü ülkelerin imarı, o ülkede yaşayan erdemli nitelikli ve üstün yetenekli insanların gayretlerine bağlıdır. Özellikle de devletin bekası, için idari ve teknik sahada yetenekli, tam donanımlı hizmet elemanlarına ihtiyaç vardır. Üstün yetenekliler yenilikleri takip etmekte, orijinal ve yeni fikirler ileri sürmekte, mal ve hizmet üretiminde normal akranlarına göre çok daha etken olmaktadırlar Üstün yetenekliler daha hızlı öğrenebilme, daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme, olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi birçok zihinsel yetenekle normal akranlarından daha ayrıcalıklıdırlar. Bu sadece üstün yeteneklilere ayrıcalık vermez, onların yaşadıkları toplumların da üstün yeteneklilere sahip olmaktan dolayı kazançları vardır. Özellikle de günümüz Türkiye’sinde üstün zekâlı çocukların eğitimi gibi hayatî konularda Enderun tipi özel eğitim kurumlarının ilhamına duyulan ihtiyaç açıktır. Enderun Projesi’nin güncel bir yorumu ve modernizasyonu ile yeni Türkiye ideali için öğrenci yetiştirme misyonu, Enderun Mektebi’nin felsefesini, günümüzün şartlarına uyarlama ihtiyacı bu gün ‘millilik ve yerlilik kavramlarının da eksikliğinden dolayı birincil ve şiddetli ihtiyaçtır. Eğitimi öğretimle karıştıran bir ‘Milli Eğitim’ sisteminde, Enderun Mektebi’nin, bilgiyi bir edep toprağına eker gibi öğretmesi, önemli ve örnek alınması gereken bir hâdisedir” dedi.
“Tarih sadece geçmişte nelerin olup bittiğinin öğrenilmesinden ibaret değildir” diyen Tutgut, şöyle konuştu: “Aynı zamanda tarih, bugün içimizde hissettiğimiz bir boşluğu doldurmak ve geleceğe bir proje sevk etmek gayesiyle de okunmalıdır. Enderun Mektebi örneği, bu ‘eğitim mucizesi’nin ipuçlarını uzatmaktadır önümüze Bu gün hem güncel siyasetin içerisinde hem de orta -uzun vadede devlet olarak atalarımızın bu özgün eğitim kurumlarından nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Yönetim süreçlerinde ve Brokrasinin yeniden tanziminde üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerden nasıl yararlanabiliriz? Gönül yapıcı dervişleri, ülkeler fetheden kumandanları, çağlar açan fatihleri, insanlığa hizmeti geçmiş büyük âlimleri, tarihe mal olmuş nice fikir adamlarını dünyaya armağan etmiş milletimizin son iki asırdır temel meselelerini çözememesinin üzerinde durulması gerekir. Bugün Türkiye, Osmanlı imparatorluğundan çok daha zorlu ve çetin şartlarla nitelikli saldırılarla karşı karşıyadır. Ve bu çetin şartlara ve çok nitelikli, çok boyutlu ve çok katmanlı saldırılara karşı koyabilmesi için elindeki insan gücünü çok iyi eğitmeli geleceğin dünyasına hazır devlet ve bilim insanları yetiştirmelidir. Bunun için öncelikle üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukları ve gençleri tespit etmeli eğitmeli siyaset, devlet, askerlik, istihbarat, diplomasi, ekonomi, finans, hukuk, din, kültür, biyoloji, tıp, bilişim, uzay gibi tüm alanlarda devletin ve milletin şimdiki ve gelecek zamandaki ihtiyaçlarını karşılayacak bilim ile donatmalıdır”

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar