30 Kasım Son Güne Dikkat

  • Aydın Gazete
  • 27 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı
24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6761 Sayılı “Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 12. Maddesi ile kamuoyunda af kanunu olarak bilinen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici bir madde eklendi. 
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Eklenen bu geçici madde ile 6736 Sayılı Kanun kapsamına giren ve 19 Ağustos’tan önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri ile ilgili olarak 19 Ağustos 2016 – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükelleflere ilave süre verildi.
Bu durumdaki mükellefler 6736 sayılı kanunun “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler”  başlıklı 4’üncü maddesinin ilgili hükümlerinden yararlanmak üzere Kasım ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekler ve başvuruları üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksitini de aynı sürede ödeyebilecekler.
Ayrıca bu kapsamda tebliğ edilen ihbarnameler üzerine süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal eden mükellefler, ihlale konu olan tutarları 30 Kasıma kadar ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklar. 
Bu durumdaki mükelleflerden süreyi kaçırmadan zamanında başvuranlar, sadece tarh edilen vergilerin %50’si ile Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan güncelleme tutarını ve vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’ini ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunarak, ilk taksitini ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödeme imkânına kavuşmuşlardı. Böylelikle vergi aslının %50’sini, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’ini, gecikme faizini ve vergi aslına bağlı cezaların tamamını ödemekten kurtulmuşlardı. Bu haktan yararlanabilmek için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etmek gerekiyordu.
Şimdi bu süreyi kaçırmış olan mükelleflere 30 Kasıma kadar yeni bir hak tanınmış oldu.” diye belirtti. 
Geri «
İleri »
Tren Seferleri Otobüs Seferleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sinema Telefonlar