Şirket İstatistikleri Açıklandı

  • Aydın Gazete
  • 19 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı

·        
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında %43,47, kurulan gerçek kişi
ticari işletme sayısında %32,39, kurulan kooperatif sayısında %17,07 oranlarında
artış olmuştur.

·        
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %18,15, kapanan gerçek kişi
ticari işletme sayısında %82,70 ve kapanan kooperatif sayısında %59,15 oranlarında
artış olmuştur.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın
aynı ayına göre % 13,88 azalma oldu.

·        
2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında
%3,53 oranında artış olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında
%1,93 ve kurulan kooperatif sayısında %29,41 oranında azalış olmuştur.

·        
2016 yılı Ekim ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına
göre %52,64, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %47,71 ve kapanan
kooperatif sayısında %1,80 oranında artış olmuştur.

2016 yılı ilk 10 ayında kurulan şirket
sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre %3,20
azaldı.

·        
2016 yılının 10 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan
şirket sayısı %3,20, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,68 ve
kurulan kooperatif sayısında %16,16 oranında azalış olmuştur. 

·        
Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı %13,88, kapanan gerçek kişi ticari
işletme sayısında %4,96 ve kapanan kooperatif sayısında %20,05 oranında azalış
gözlenmiştir.

 

2016 Ekim Ayı Genel Görünümü

İlan Türü

Şirket Türü

EKİM

2016

 

EYLÜL

2016

 

Bir Önceki

Aya Göre

Değişim (%)

EKİM

2015

 

Bir Önceki

Yıla Göre

Değişim (%)

OCAK-EKİM Arası

2015

2016

Değişim (%)

Kurulan

Şirket

5.314

3.704

43,47

5.133

3,53

55.127

53.365

-3,20

Kooperatif

48

41

17,07

68

-29,41

761

638

-16,16

Gerçek Kişi Tic. İşl.

3.049

2.303

32,39

3.109

-1,93

38.561

33.284

-13,68

Tasfiye

Şirket

571

670

-14,78

864

-33,91

9.427

9.671

2,59

Kooperatif

40

64

-37,50

83

-51,81

1.368

1.310

-4,24

Kapanan

Şirket

983

832

18,15

644

52,64

9.559

8.232

-13,88

Kooperatif

113

71

59,15

111

1,80

1.292

1.033

-20,05

Gerçek Kişi Tic. İşl. *

1.774

971

82,70

1.201

47,71

15.862

15.076

-4,96


* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.
2016 yılı Ekim ayında 3.048 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştur, hiç adi
ortaklık yapılmamıştır.    
* *
 Kapanan gerçek kişi
ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı
tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil
Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden
re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2016 yılı Ekim ayında 371,
Ocak-Ekim döneminde 9.039 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2016 Ekim ayında Tunceli’de şirket
kuruluşu gerçekleşmemiştir.

·        
2016 yılı Ekim ayında kurulan toplam 5,362 şirket ve
kooperatifin %81.28’i limited şirket,           
%17.81’i anonim şirket, %0,90’ı ise kooperatiftir. Şirket ve
kooperatiflerin %38,67’si İstanbul, %11,26’si Ankara, %6,02’si İzmir’de
kurulmuştur.

·        
Bu ay Tunceli ilinde şirket veya kooperatif kuruluşu
gerçekleşmemiştir. 2016 yılının ilk 10 ayında Tunceli’de 14 şirket ve
kooperatif kurulmuştur 1 kooperatif kapanmıştır.  

 

2016 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin
toplamı, bir önceki aya göre             %26 oranında arttı.

·        
2016 yılı ilk 10 ayında toplam 54.003 şirket ve kooperatif kurulmuştur.
Bu dönemde kurulan toplam 43.119 limited şirket, toplam sermayenin %38,35’ini, 10.233
anonim şirket ise %61,63’ünü oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin
sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre

%26 oranında artmıştır.

2016 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK-AĞUSTOS

Sayı

8.597

10

 

35.740

549

44.896

Sermaye (TL)

7.677.235.731

1.715.002

 

4.308.188.355

 

11.987.139.088

EYLÜL

Sayı

681

2

 

3.021

41

3.745

Sermaye (TL)

328.853.000

300.000

 

362.152.250

 

691.305.250

EKİM

Sayı

955

1

 

4.358

48

5.362

Sermaye (TL)

344.754.633

5.000

 

526.311.000

 

871.070.633

TOPLAM

Sayı

10.233

13

 

43.119

638

54.003

Sermaye (TL)

8.350.843.364

2.020.002

 

5.196.651.605

 

13.549.514.971

 

2016 Ekim ayında 1.672 şirket ve
kooperatif toptan ve perakende ticaret sektöründe, 1.020 gerçek kişi inşaat
sektöründe kuruldu.

·        
2016 Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.672’si
toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.020’si
inşaat, 705’i imalat sektöründedir.

·        
2016 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 972’si
inşaat, 938’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin
onarımı, 285’i imalat sektöründedir.

·        
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 275’i toptan ve perakende
ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 168’i eğitim, 112’si
imalat sektöründedir.

·        
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 742’si toptan ve
perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 267’si
inşaat, 190’ı imalat sektöründedir.

 

 

2016 Ekim ayında kurulan 48
Kooperatifin 28’i Konut Yapı Kooperatifidir.

·        
2016
Ekim ayında kurulan 48 Kooperatifin 28’i Konut Yapı Kooperatifi olup, Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 3’er adet olarak kurulmuştur.

·        
2016
yılının ilk 10 ayında kurulan 638 kooperatifin
282’si Konut Yapı Kooperatifi, 81’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 50’si Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi ile 49’u Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2016 Ekim ayında 352 adet yabancı ortak
sermayeli şirket kuruldu.

·        
2016
Ekim ayında kurulan 352 yabancı ortak sermayeli şirketin 123’ü Suriye ortaklı
olup, Irak ve İran sermayeli 22’şer adet şirket kurulmuştur.

 

2016 yılı ilk 10 ayında;

·        
Kurulan
yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.734’tür. Bu şirketlerin 1.494’i Suriye,
240’ı Irak,  235’i İran ortaklıdır.

·        
Kurulan
3.734 yabancı ortak sermayeli şirketin 490’ı anonim, 3.244’ü limited şirkettir.
Bu şirketlerin 390’ı İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların
inşaatı, 352’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve
247’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.

·        
Kurulan
yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 89,22’si yabancı
sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2016 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin
Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK-AĞUSTOS

Sayı

423

2.700

3.123

Ortak Olunan
Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

341.847.050

429.042.425

770.889.475

Ortak Olunan
Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

298.835.696

393.816.011

692.651.707

Yabancı Ortak Sermaye
Oranı  (%)

87,42

91,79

89,85

EYLÜL

Sayı

29

230

259

Ortak Olunan
Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

5.415.000

30.570.000

35.985.000

Ortak Olunan
Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı 
(TL)

4.883.000

27.369.592

32.252.592

Yabancı Ortak Sermaye
Oranı (%)

90,18

89,53

89,63

 

EKİM 

 

Sayı

38

314

352

Ortak Olunan
Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

25.200.000

48.422.000

73.622.000

Ortak Olunan
Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı 
(TL)

15.410.200

45.296.160

60.706.360

Yabancı Ortak Sermaye
Oranı (%)

61,15

93,54

82,46

TOPLAM

Sayı

490

3244

3.734

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

372.462.050

508.034.425

880.496.475

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

319.128.896

466.481.763

785.610.659

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

85,68

91,82

89,22

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar