Deprem gerçeği Bornova’da masaya yatırıldı

  • Aydın Gazete
  • 18 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı
Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk ise Belediye olarak doğal afetlerle ilgili olarak yaptıkları bilinçlendirme çalışmalarını anlattı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Rahmi Pınar’ın yaptığı Prof. Dr. Mehmet Çiftçi, Dç. Dr. Erdoğan Yılmaz ve Yrd. Dç. Dr. Mehmet Utku’nun konuşmacı olduğu panelde dikkat çekici bilgiler verildi.
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin düzenlediği “Diri Fayların Saptanması” konulu panel, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Büyük Park içerisindeki nihah salonunda yapıldı.
Depremleri değil ama can kayıplarını azaltabiliriz
Panelin açılış konuşmasını yapan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Öziçer, İzmir’in deprem riski açısından ilk sıralarda olduğunu ifade etti. Panele ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi’ne teşekkür eden Öziçer, deprem konusunda sadece devletin ilgili kurumları ve yerel yönetimlere görev düşmediğini ifade eden Öziçer, “Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve vatandaşlar olarak hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Depremleri azaltamayız ama depremlerde yaşanan can kayıplarını en aza indirgeyebiliriz.” dedi.
Bornova Belediyesi eğitimlerle bilinçlendiriyor
Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk ise Belediye olarak doğal afetlerle ilgili olarak yaptıkları bilinçlendirme çalışmalarını anlattı. Özellikle çocuklara yönelik eğitimler düzenlediklerini ifade eden Gençtürk, “Okullarda yaptığımız yaptığımız toplantılarla ve similasyon aracıyla afetlerde nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz. Deprem Tiyatrosu kurmak ve Afet arama kurtarma ekipleri oluşturmak için çalışmalarımız ise devam ediyor” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Rahmi Pınar’ın yaptığı Prof. Dr. Mehmet Çiftçi, Dç. Dr. Erdoğan Yılmaz ve Yrd. Dç. Dr. Mehmet Utku’nun konuşmacı olduğu panele geçildi.
Doğu Batı’ya doğru sıkıştırıyor
DepremiProf. Dr. Rahmi Pınar, “Türkiye’nin politik enerjisi gibi yer altı enerjisi de çok yüksek. Hem yer altı hem 
e yer üstü aynı yönlerden yani Ortadoğu’dan Batı’ya doğru sıkıştırıyor” dedi. Anadolu’daki fayların doğudan batıya doğru uzandığını ifade eden Prof. Dr. Rahmi Pınar, “Faylar uyuyan bir bebek gibidir. Uyanmadan önce hafifçe kıpırdanmaya başlar, sonra birden enerjisi atar. Bizim yapabileceklerimiz bu hafif kırpırdama dönemindedir.” dedi.
Anadolu Avrupa ile birleşecek
Prof. Dr. Güney Çiftçi, İzmir Körfezi’ndeki aktif faylarla ilgili olarak yaptıkları saptamaları anlattı. Körfez’deki fayların 3 boyutlu sismikle taranması gerektiğini söyleyen, Anadolu’nun birkaç milyon yıl sonra Avrupa Kıtası ile birleşeceğini belirtti.
Kentlerin zemin kimlik kartı çıkarılmalı
Dç. Dr. Erdoğan Yılmaz Deprem – Zemin – Yapı üçlüsü hakkından bir sunum yaptı. Yerel yönetimlerin sadece alt yapı değil, üst yapı ile de ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Zemini de mutlaka sahiplenmeli ve kentlerin zemin kimlik kartlarını da çıkarmayız” diye konuştu.
Yrd. Dç. Dr. Mehmet Utku ise fayın ne olduğunu, fay konusunda tarih boyunca yapılan araştırmaları ve fayların kırılma şekillerini anlattı.


Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar