Aydın Ovası Büyük Ova Kapsamına Alınsın

  • Aydın Gazete
  • 12 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı

Su ve toprak kaynakları, insanoğlu için taşıdığı yaşamsal önemin ötesinde ülkelerin varlığı, güvenlik çıkarları, ekonomik gelişimleri açısından büyük öneme sahip olan doğal kaynaklar olduğunu ifade eden Barış, bu iki kaynak hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yanlış kullanım baskısı altında bulunduğunu savundu.

Barış, açıklamasında, “Su ve toprak kaynaklarının birlikte gelişmesinde en önemli rolü oynayan doğal kaynaklar olduğu bilinmektedir. Tarih öncesinde uygarlığın gelişmesinde başta rol oynayan bu kaynakların önemi yüzyıllar sonra da azalmamış tersine artmıştır. Bu kaynaklar bugün ülkenin Ulusal kalkınma ve gelişmesinde en etkili rol oynayan temel kaynaklardır. İnsanlık tarihinde her zaman güç unsurlarının dengesini ve uygarlığın kalitesini belirleyen su ve toprak kaynakları özellikle gıda güvenliğinin sağlanması açısından günümüzde daha da hayati ve stratejik bir konuma gelmiştir.

Bu nedenle ülkelerin su ve toprak kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetimi önem kazanmaktadır. Sahip olduğumuz en büyük doğal kaynak olan topraklarımızın korunmasını, dengeli kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlayan girişimler, toprağın sahip olduğu değerlerin, gelişen bilim ve teknolojinin imkanlarını da kullanarak detaylı bir şekilde tanımlanması, özelliklerinin çok iyi bilinmesi, haritalanması ve veri tabanı oluşturularak buna dayalı planların yapılması ile mümkündür. Oysa Türkiye’ deki sorunlar toprak varlığının tespiti aşamasında başlamaktadır. Toprak ve arazi potansiyeli tespit çalışmalarının doğruluk derecelerine bağlı iken, mevcut envanterler sağlıksız ve güncelliğini yitirmiştir. Aydın, toprak kaynakları açısından zengin değildir. Yapılan toprak etütlerinin yorumlarına göre belirlenen arazi yetenek sınıflarının özellikleri ve dağılımını gösteren veriler incelendiğinde,

korunması gereken arazilerin ilimizin yaklaşık 1/4 ünü oluşturduğu, her türlü tarıma elverişli alanların ise sadece % 6,5 oranında kaldığı görülmektedir” dedi.

Aydın ili birçok üründe hem dünyada ve hem de Türkiye’ de önemli bir konumda olduğunu ifade eden Barış, “Türkiye’ de sırasıyla incir, kestane, zeytin, enginar, pamuk, çilek, bamya, yerfıstığı, silajlık mısır, ve yoncada ilk beşe girmektedir. Ayrıca mandalina, portakal, şeftali, limon, kereviz, nar, turunçgiller, salçalık domates, biber, karnabahar, erik bezelye gibi ürünlerde de ilk on’ a girmektedir. Bitkisel üretim için alt yapı ve ekolojik koşullar çok uygun, Organik tarıma uyabilecek ürünlerin yaygın olarak yetiştirilebilir olması, büyük liman ve hava limanına yakın oluşu, dolayısıyla ulaşım sorunlarının bulunmaması, Ziraat Fakültesi ve bitkisel üretimle ilgili uzmanlaşmış araştırma kurumlarının bulunuşu tarımın ilimizde ne kadar önemli olduğunun göstergeleridir” dedi.

Barış, “ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ülkemizde 6,5 Milyon ha büyüklüğüne sahip 184 Büyük Ova’ nın Tarımsal Sit alanı ilan edilmesi çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştır. Bu mantıkla, tarımsal potansiyeli yüksek önemli tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı önlenecek ve korunması sağlanacaktır. Denilmektedir. Bu sevindirici bir yaklaşımdır. Ancak Hükumetimizin hazırladığı “ Üretim Reformu Kanun Tasarısı” tarım alanları ile ilgili tezat teşkil edecek maddeler içermektedir. Zeytin ve Mera Kanunlarında yapılacak değişikliklerle uygulamada tarım alanlarının yapılaşmaya veya tarım dışı kullanmanın önü açılacaktır, bu da kabul edilebilecek bir durum değildir. Genelde Ülkemizde özelde ilimiz tarım alanları her geçen yıl nüfus artışı, aşırı göç, denetimsiz yapılaşma, sanayi alanlarının genişlemesi, son yıllarda Jeotermal elektrik santrallerinin yaygınlaşması, toprakların kalitesinin bozulması ve kirlenme gibi nedenlerle daralmaktadır.

2015 yılı Tarımsal İthalat durumuna baktığımızda tarım alanlarının daralmasının Ülkemize getirdiği olumsuzlukları görmemiz kaçınılmazdır. Aydın Ovası 24 bin kilometrekarelik alana sahip, Çerkez, Çine, Koçarlı, İncirli ve Söke ovalarından oluşmaktadır. Ön görülen tasarıda sadece Söke ovası gündeme alınmıştır. Söke ovamız Pamuk yetiştiriciliği yönünden Ülkemizde önemli bir yer almakla birlikte Büyük Menderes Havzasında bulunan diğer ovalarımız da yukarıda belirtilen ürünlerin yetiştiriciliğinde önemli bir yer almaktadır.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, Aydın Ovasının bütün olarak büyük ova statüsünde kabul edilmesini ve ilimizde yaşayanların konuya destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar