%50 Sizden, %50 Bizden. %100’ü Sizin

  • Aydın Gazete
  • 3 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı

Toplantıda konuşan il Müdürü Ahmet Güldal, bu proje çağrı döneminin yatırım yapmak isteyen müteşebbisler tarafından uzun zamandır beklendiğini belirterek, 24 Ekim tarihinde resmi gazetede yayınlanan projenin 45 günlük bir proje hazırlama dönemi olduğunu söyledi. İzmir için tarımsal sanayiye ivme katacak bir proje dönemi yaşamayı ümit ettiğini sözlerine ekleyen Güldal; “özellikle son 2 etapta çok yoğun başvurular aldık ve tamamı bakanlığımız tarafından destekleme kapsamına alındı” dedi.  

%50’si bizden, %50’si sizden % 100’ü sizin.

Güldal; “Destekleme projeleri 2006 yılından itibaren uygulanıyor ve bu tarihten bu yana İzmir’de 328 proje hayat buldu. Bu projelerin 271 tanesi bitti, 57 proje ise şuanda süre uzatım dönemini kullanıyor. Rakam olarak baktığımızda tarım sektörüne verilen hibe destekleri içerisinde çok önemli bir rakam. Bu dönem içerisinde 283 milyon liralık bir yatırım gerçekleşti yani 136 milyon lira hibe destek verdik. Sloganımız desteklenen projelerin %50’si bizden, %50’si sizden % 100’ü sizin” dedi. 

4 Aralık’a kadar devam edecek olan 45 günlük Proje çağrı dönemi başladığını belirten Güldal; “Kabul edilen projelerin hibe sözleşmeleri imzalandıktan sonra bir de bitiş tarihi var. Bu tarihte 1 Aralık 2017. Bu tarihte projeler tam tekmil bitmiş olacak. Bu sene proje konularında değişiklikler ve ilaveler oldu. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin paketlenmesi, depolanması, ambalajlanması, işlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı,  çelik silo, soğuk hava deposu, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işleme, paketleme ve depolama tesisleri, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisleri, su ürünleri ile ilgili yatırımlar, kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değer yaratan tesisler, bilişim sistemleri ve eğitimleriyle ilgili yatırımlar destekleme kapsamına alındı” dedi. 

“Doğru ve eksiksiz bilgi için İl Müdürlüğü her zaman yanınızdadır”

Başvuran projelerin belge eksiksiz ve doğru bilgilerle takdim edilmesinin önemine değinen Güldal; “bu şekilde gelen projelerin bakanlığımız tarafından kabul edilebilirliği çok yüksektir. Kaç proje gelecek bilmiyorum ama tamamının desteklenmesini ümit ediyoruz. Biz kurum olarak doğru bilgiyi aktarmak için her zaman yanınızdayız. Proje hazırlayan firmalar, danışmanlık firmaları, yatırımcılar bilgi almak için il müdürlüğümüze gelebilir ya da telefonla bizden eksiksiz doğru bilgiyi alabilirler. Bu konuda katılımcılarımızın son derece rahat olmalarını ve çekinmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü zaman dar ve hataların eksiklerin telafisi yok. Bu süreci en hızlı ve en doğru şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. 

İzmir’den 9. ve 10. Etapta gönderilen projelerin tamamının kabul edildiğini söyleyen Güldal; “Bizim İzmir olarak bir farkımız olsun çok proje sunalım çok destek alalım. Çünkü İzmir’de tarımın, tarım sektörünün içerisindeki alt sektörlerin arkasını dolduracak potansiyel var. Bu potansiyel katma değer oluşturacak şekilde yeniden değerlensin, İzmir ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine daha çok katkı sağlasın. İl Müdürlüğü olarak biz buna hazırız. Sizlere yardımcı olmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, başta sanayi odamız, ticaret odamız, borsamız, ihracatçı birliğimiz, ziraat odalarımız, birlik ve kooperatiflerimizin üyelerine bu projeyle ilgili bilgilendirmeler yapmalarını çok önemsiyoruz. Daha çok kişinin duyması, daha çok müracaat olması, yatırımcıların bu projeden haberdar olması çok önemlidir” dedi. 

Toplantı daha sonra konu uzmanı Ziraat Mühendisi Fatih Kılıç’ın programın detaylarını anlattığı ve soruları cevapladığı sunumuyla devam etti. 

Proje ile Doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonu, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda yenilenebilir gelir kaynaklarının oluşturulması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar