Soba İle Isınanlara Uyarı

  • Aydın Gazete
  • 3 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı

Aydın’ın yüksek kesimlerde bulunan yerleşim birimlerinde havaların soğuduğunu ve vatandaşların genellikle soba ile ısındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, öncelikle soba ile ısınacak olan herkesin baca temizliğini yapmasını önerdi.

Soba yakarken kovanın doldurulmasından kömürün yerleştirilmesine kadar bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Adanır, “Soba aşırı doldurulmamalıdır, aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve baca çekişi zayıflar. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, konulacak yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmelidir. Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulması gerekmektedir. Sobanın söndüğünden emin olunmadan veya odanın sürekli havalandırması sağlanmadan sobalı odada yatılmamalıdır. Lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. Yakılacaksa da mutlaka gerekli önlemler alınmalı, oda sürekli havalandırılmalıdır. Sobalar düzenli olarak temizlenmeli, ızgara üzerinde ve soba iç duvarına biriken cüruflar maşa ile alınmalıdır. Soba her yakmadan önce külü, kül silkme kolu kullanılarak, kül kutusuna toplanmalı ve dışarı alınmalıdır. Bacalar en az 2 ayda bir temizlenmelidir.

Temiz sobada yakıtın daha verimli yanması ve çevreye zarar veren baca gazlarının azalması sağlanır” dedi.
Sobanın montajında ve kullanımında dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi başkanı Serdar Adanır, “Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere konmalıdır. Soba mutlaka TSE belgeli olmalıdır. Bina bacası ile yakınındaki yüksek yapı veya ağaç gibi engeller arasındaki mesafe en az 6 metre olmalıdır. Dumanın geri tepmemesi için, bacanın en üst noktası, çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksek olmalıdır. Sobadan en verimli bir şekilde faydalanmak için soba pencereye (dış duvara) yakın bir yere kurulmalıdır. Sobanın ısı yüzeyinin arttırılması için soba baca çıkışında çoklu baca elemanı kullanılabilir. Bacanın en üst noktasına baca şapkası takılmalıdır. Soba borusu bacaya, baca kesitini daraltmayacak şekilde montaj edilmelidir. Bacalar (zemin dairelerde) muhakkak döşemeden başlanılarak yapılmalı ve alt kısımda temizleme kapağı olmalıdır. Soba sıcaktan etkilenmeyen, yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir.

Soba ile en yakın duvar arasındaki mesafe en az 50 santimetre olmalıdır. Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir. Uzun yatay borular kullanılmamalıdır. Yatay borular en fazla 2 metre olmalı ve en fazla 2 adet dirsek kullanılmalıdır. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır” diyerek vatandaşlara hem verimli hem de sağlıklı ısınmanın yollarını anlattı.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar