Toprakların yüzde 95’i bir çok yönden iyi özelliklere sahip

  • Aydın Gazete
  • 2 Kasım 2016
  • Yorumlar Kapalı

*Doç. Dr. Parlak “Toprakların kireç kapsamları az kireçli ve kireçli sınıfındadır. Araştırma yapılan patates topraklarında organik madde içerikleri yetersizdir ve organik madde düzeyini arttıracak önlemler alınmalıdır. Toprakların önemli bir  bölümü azot yönünden yetersiz olduğu için analiz sonuçlarına göre azot gübrelemesi yapılmalıdır” dedi.            

                                          

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nin yayımlanan  bir araştırmada,  “İzmir İlinin Ödemiş İlçesindeki Patates Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi” konusu incelendi. Araştırmayı  Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Parlak yaptı.

Araştırma, Çanakkale  Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenerek gerçekleştirildi.

Araştırmada İzmir Ödemiş’teki patates yetiştirilen toprakların verimlilik durumlarının toprak analizleriyle belirlenmesi amaçlandı.  Alınan 39 toprak örneğinde asit baz değeri, elektriksel iletkenlik, organik madde ve kireç bakımından analizler yapılarak sonuçlar değerlendirildi. Sonuçlara göre toprakların büyük bir bölümünün tın bünyeli , yüzde 84 ünün az kireçli olduğu ve tamamının tuzluluk sorununun bulunmadığı anlaşıldı. Mikroelement kapsamı bakımından yapılan değerlendirmede ise  demir , bakır, çinko bakımından yeterli olduğu saptandı.

         “ ORGANİK MADDE İÇERİKLERİ YETERSİZ”

Araştırma sonunda Doç. Dr. Parlak, Ödemişte patates yetiştirilen toprakların büyük çoğunluğunu (%94.88) bir çok yönden iyi özelliklere sahip olduğunu  dile getirdi. Doç. Dr. Parlak, topraklarda  tuzluluk yönünden sorun bulunmadığını söylerken, patates topraklarının organik madde  bakımından yetersiz olduğunun altını çizdi. 

Doç. Dr. Parlak “Toprakların kireç kapsamları az kireçli ve kireçli sınıfındadır. Araştırma yapılan patates topraklarında organik madde içerikleri yetersizdir ve organik madde düzeyini arttıracak önlemler alınmalıdır. Toprakların önemli bir  bölümü azot yönünden yetersiz olduğu için analiz sonuçlarına göre azot gübrelemesi yapılmalıdır. Ödemiş ilçesinde patates tarımında toprak analizlerine gereken önem verilmeli ve yumru ile yaprak analizleri yapılarak gübreleme önerilerinde kesin karara varılmadır” dedi.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar