Matrah Arttır, İncelemeden Kurtul

  • Aydın Gazete
  • 21 Ekim 2016
  • Yorumlar Kapalı

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada;

“Matrah artırım oranları 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için sırasıyla %35, %30, %25, %20 ve %15 olarak uygulanacak. Ancak artırılacak matrahların asgari limitleri var.

Matrah artırımının maliyetini yüksek bulanlar için 2. bir yol daha var. 30 Haziran 2016’dan önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlarla ya da vergiye tabi diğer olaylar için beyanname vermemiş olanların veya eksik beyanda bulunanların bu Kanun kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunmaları mümkün.

Yapılandırma kanunu kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin; 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar dilekçe ile birlikte vergi beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine, beyannamelerini elektronik ortamda vermesi gerekenlerin ise aynı tarihte elektronik ortamda vermeleri gerekiyor.

Bu durumda beyan edilen;  verginin tamamı, Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda; ceza, zam ve faizlerin tahsilinden vazgeçiliyor.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılıyor. Bu durumda, normal zamanlardaki pişmanlık zammının çok altında bir ödeme ile vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesi mümkün olabiliyor. Ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekiyor. Ayrıca ilave katsayı (faiz uygulanarak) 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödemek de mümkün. 

Pişmanlıkla beyanı gerektiren bir durumun 31 Ekim’den sonra beyanı halinde,  aylık %1,4 gecikme zammı oranında pişmanlık zammıyla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde taksitlendirilmeden ödenmesi gerekecek.” diye belirtti.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar