Kıdem Tazminatı Fonunda Belirsizlik Sürüyor

  • Aydın Gazete
  • 15 Ekim 2016
  • Yorumlar Kapalı

Türkiye’de 1975 yılından bu yana, kıdem tazminatı ile ilgili fon tesisi için değişik tarihlerde tasarılar hazırlanmış olmasına rağmen bu güne kadar bunların hiç birinin kanunlaşamadığını hatırlatan Akı ve Oral Hukuk Bürosu kurucu ortaklarından Avukat Murat Akı, “TİSK ile TÜRK-İŞ’in bu konu üzerinde birlikte çalışarak uzlaşmaları ve görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmaları, çözüme katkı sağlanmasında yararlı olacaktır” dedi.

TİSK ve TÜRK-İŞ UZLAŞMALI

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı Bakanlığın 81 ilde 1600 işçi ve 1000 işverenle yaptırdığı anketin sonuçlarını değerlendiren Akı, “Anketin sonuçlarına göre; işverenlerin %77.6’sı ile işçilerin ise %54.1’inin kıdem tazminatı sisteminden memnun olmadıkları görülüyor. İşçilerin %70.6’sı ve işverenlerin %62.8’inin bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını belirttiyorlar. Nihayet işçilerin %76’sı kıdem tazminatlarını aylık olarak takip edebilecekleri bir hesapta görmek istediklerini vurgulamışlar. İşverenlerin %81.2’si mevcut durumda kıdem tazminatı için aylık veya yıllık olarak bir karşılık ayırmadıklarını belirtirken, %54.1’i aylık olarak kıdem tazminatı primi ödeyebileceklerini belirtmişler. Anket çalışması sonucuna bakılırsa, ankete katılan işçilerin yaklaşık yarısından fazlasının kıdem tazminatı konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istediklerini beyan ettikleri görülmekte. Bir başka deyişle işçiler, şimdiki durumdan pek memnun olmadıklarını hissettirmişlerdir. Bence önce, TİSK ile TÜRK-İŞ’in bu konu üzerinde birlikte çalışarak uzlaşmaları ve görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmaları, çözüme katkı sağlanmasında yararlı olacaktır” diye konuştu.

“BELİRSİZLİKLER GİDERİLMELİ”

Kıdem tazminatı fonu ile ilgili hazırlanan tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden sonra halen çalışan kıdemli işçilerin ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez işe giren işçilerin fondan nasıl yararlanacaklarının belirsizliğini koruduğunu ifade eden Akı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yeni sistemden yararlanmak isteyen kıdemli işçilerin, geçmişte çalışmış oldukları yıllarda birikmiş kıdem tazminatlarının fondan nasıl ve hangi esasa göre değerlendirilip aktarılacağı hususlarının henüz tam bir netlik kazanmadığı anlaşılmakta. Fonun kim veya kimler tarafından nasıl yönetileceği, bir işçinin fonda biriken tazminatını kendi isteği ile ne zaman ve hangi koşullarda alabileceği konuları henüz tam olarak netleşmiş değil. Bu belirsizliklerin giderilmesi gerekmektedir.”

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar