Çiftçi Tarımda 10,4 Milyon Makine Kullanıyor

  • Aydın Gazete
  • 7 Ekim 2016
  • Yorumlar Kapalı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Çiftçimiz makineleşmeye önem veriyor. Üreticimiz 10 yılda, kullandığı tarımsal makine sayısını 1,6 milyon artışla, 8,8 milyondan 10,4 milyona çıkardı”

-“Modern tarıma önem veren çiftçimiz, meyve hasat, motorlu tırpan, pamuk toplama, yem dağıtıcı, taş toplama, mısır silaj, ürün sınıflandırma, süt sağma, ot silaj, toprak burgusu, balya, çiftlik gübresi dağıtma, ürün kurutma, biçer bağlar gibi modern makineler ile damla sulama tesisi sayısını hızla artırdı”

-“10 yılda meyve hasat makinesi sayısı 190 adetten 10 bin 556 adede, motorlu tırpan sayısı 9 bin 974 adetten 84 bin 307’ye, pamuk toplama makinesi sayısı 128 adetten 1080 adede çıktı”

-“Tarım işletmelerinin yapısı düzeltilmeden, kırsal ve tarımsal altyapıda gerekli iyileştirmeler yapılmadan teknolojinin verimli kullanımı sağlanamayacağı gibi, istikrarlı bir tarım politikasının uygulanması da mümkün olmayacaktır”

-“Makine ediniminde israftan da kaçınmak gerekiyor. Makineyi verimli kullanmanın yolu ortak kullanımdan geçiyor”

-“Yeterli gelir düzeyine erişemeyen işletmelerin aynı makine veya makine parkından faydalanması ve atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime kazandırılmasını sağlayacakortaklaşa kullanım modelleri geliştirilmelidir”

 

Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiftçinin akaryakıt veya elektrikle çalışan makine kullanımına ağırlık verdiğini, bu alanda makine kullanımının hızla arttığını, buna karşın, insan veya hayvan gücüyle iş gören makinelerin kullanımını büyük oranda azalttığını belirtti.


TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal alet ve makine sayısının 2005’de 8 milyon 844 bin iken, 2006 yılında 8 milyon 997 bine, 2007 yılında 9 milyon 143 bine, 2008’de 9 milyon 305 bine, 2009’da 9 milyon 340 bine, 2010’da 9 milyon 561 bine, 2011’de 9 milyon 733 bine, 2012’de 9 milyon 975 bine, 2013’de 10 milyon 124 bine, 2014’de 10 milyon 283 bine, 2015’de 10 milyon 424 bine çıktığı bilgisini verdi.

 

-En fazla artış 55 katla meyve hasat makinesinde-

2005 yılında 8 milyon 844 bin 348 adet olan toplam makine sayısının 2015 yılına kadar yüzde 17,9 artışla 10 milyon 423 bin 865 adede yükseldiğini, toplam makine sayısının 1 milyon 579 bin 517 arttığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:


“Meyve hasat, motorlu tırpan, pamuk toplama, yem dağıtıcı, taş toplama, mısır silaj, ürün sınıflandırma, süt sağma, ot silaj, toprak burgusu, balya, çiftlik gübresi dağıtma, ürün kurutma, biçerbağlar gibi modern makineler ile damla sulama tesisi sayısı hızla arttı. 10 yılda makine sayısı meyve hasat makinesinde yüzde 5455,8, motorlu tırpanda yüzde 745,3, pamuk toplama makinesinde yüzde 743,8, yem dağıtıcı römorkta yüzde 427,3, taş toplama makinesinde yüzde 263,5, mısır silaj makinesinde yüzde 191, damla sulama tesisinde yüzde 160,2, selektör hariç ürün sınıflandırma makinesinde yüzde 131,2, seyyar süt sağma makinesinde yüzde 124,8, ot silaj makinesinde yüzde 120,6, toprak burgusu makinesinde yüzde 116,9, balya makinesinde yüzde 116,8, çiftlik gübresi dağıtma makinesinde yüzde 113,5, ürün kurutma makinesinde yüzde 103,8, biçerbağlar makinesinde yüzde 102,1 arttı.


Makine sayısı, 10 yılda meyve hasat makinesinde 190 adetten 10 bin 556 adede, motorlu tırpanda 9 bin 974 adetten 84 bin 307’ye, pamuk toplama makinesinde 128 adetten 1080 adede, yem dağıtıcı sayısında 545 adetten 2 bin 874 adede, taş toplama makinesinde 373 adetten 1356 adede, mısır silaj makinesinde 8 bin 717 adetten 25 bin 370 adede, damla sulama tesisi sayısında 149 bin 792 adetten 389 bin 831 adede, selektör hariç ürün sınıflandırma makinesinde 6 bin 396 adetten 14 bin 785 adede, seyyar süt sağma makinesinde 130 bin 87 adetten 292 bin 405 adede, ot silaj makinesinde 2 bin 225 adetten 4 bin 908 adede, toprak burgusu makinesinde 2 bin 894 adetten 6 bin 277 adede, balya makinesinde 9 bin 431 adetten 20 bin 446 adede, çiftlik gübresi dağıtma makinesinde 1916 adetten 4 bin 90 adede, ürün kurutma makinesinde 478 adetten 974 adede, biçerbağlar da 4 bin 558 adetten 9 bin 210 adede çıktı.”

 

-Mekanizasyonun amacı verimini artırmak, maliyetleri düşürmek-

 Tarımsal mekanizasyonun temel amacının kullanılan gücün verimini artırarak yapılan işin maliyetini düşürmek olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Yapılan iş için sarf edilen zamanın azaltılması ve birim alandan elde edilen verimin artırılması ancak tarımsal mekanizasyonun gelişimiyle mümkün olabilecektir.


Küçük ölçekli, yeterli gelir elde edemeyen tarımsal işletmelerin, modern üretim teknik ve teknolojileri kullanarak üretim yapabilen büyük işletmeler karşısında ayakta durabilmek, rekabet şanslarını devam ettirebilmek ve sürekli üretim içinde bulunabilmek için ihtiyacı olan gerekli tarım alet ve makine ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir.

Ülkemiz, mekanizasyonda gelişmiş ülkeler seviyesine hala ulaşamamıştır.  Tarım işletmelerinin yapısı düzeltilmeden, kırsal ve tarımsal altyapıda gerekli iyileştirmeler yapılmadan teknolojinin verimli kullanımı sağlanamayacağı gibi, istikrarlı bir tarım politikasının uygulanması da mümkün olmayacaktır.”  


Farklı tip ve büyüklükteki tarım işletmeleri için uygun tip ve büyüklükte mekanizasyon araçlarının seçiminin, kullanım modellerinin belirlenmesinin, hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “makine ediniminde israftan da kaçınmak gerekiyor. Makineyi verimli kullanmanın yolu ortak kullanımdan geçiyor. bunun yanı sıra, yeterli gelir düzeyine erişemeyen işletmelerin aynı makine veya makine parkından faydalanabilmesini ve ayrıca atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime kazandırılmasını sağlayacak ortaklaşa makine kullanım modelleri ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirilmelidir” dedi.

Yıllar itibarıyla tarımsal makine sayısı şöyle:

 

 

Tarımsal

 

Makine

Yıl

Sayısı

2005

8.844.348

2006

8.996.573

2007

9.143.417

2008

9.305.469

2009

9.339.824

2010

9.560.877

2011

9.732.761

2012

9.974.583

2013

10.124.071

2014

10.283.129

2015

10.423.865

 

2005-2015 döneminde tarımsal alet ve makine sayısı ve değişim oranları şöyle:

 

 

 

 

Değişim

Tarımsal alet ve makineler

2005

2015

(Yüzde)

Meyve hasat makinesi

190

10.556

5455,8

Motorlu tırpan

9.974

84.307

745,3

Pamuk toplama makinesi

128

1.080

743,8

Yem dağıtıcı römork

545

2.874

427,3

Taş toplama makinesi

373

1.356

263,5

Mısır silaj makinesi

8.717

25.370

191,0

Damla sulama tesisi

149.792

389.831

160,2

Ürün sınıflandırma mak. (selektör hariç)

6.396

14.785

131,2

Süt sağma makinesi (Seyyar)

130.087

292.405

124,8

Ot silaj makinesi

2.225

4.908

120,6

Toprak burgusu

2.894

6.277

116,9

Balya makinesi

9.431

20.446

116,8

Çiftlik gübresi dağıtma makinesi

1.916

4.090

113,5

Ürün kurutma makinesi

478

974

103,8

Biçer bağlar makinesi

4.558

9.210

102,1

Mısır hasat makinesi

534

1.043

95,3

Traktörle çekilen çayır biçme makinesi

42.690

81.480

90,9

Pnömatik ekim makinesi

18.633

34.589

85,6

Kepçe (Tarımda kullanılan)

26.363

48.559

84,2

Dipkazan

19.238

35.132

82,6

Yer fıstığı harman makinesi

159

282

77,4

Süt sağma makinesi (Sabit)

5.571

9.744

74,9

Yer fıstığı hasat makinesi

186

318

71,0

Ot tırmığı

68.132

113.405

66,4

Kulaklı Anız pulluğu

26.871

44.151

64,3

Derin kuyu pompa

103.540

168.502

62,7

Kombine patates hasat makinesi

574

924

61,0

Rototiller

8.666

13.443

55,1

Toprak frezesi (Rotovatör)

34.895

51.860

48,6

Yem hazırlama makinesi

18.753

27.747

48,0

Saman aktarma boşaltma makinesi

10.474

15.328

46,3

Traktörle çekilen hububat ekim makinesi

94.588

136.846

44,7

Kombine pancar hasat makinesi

3.928

5.593

42,4

Pancar sökme makinesi

10.757

15.172

41,0

Sap toplamalı saman yapma makinesi

12.563

17.711

41,0

Kuyruk milinden haraketli pulverizatör

241.753

329.768

36,4

Biçerdöver

11.811

15.998

35,5

Sap parçalama makinesi

13.571

18.239

34,4

Motopomp (Elektrik motorlu)

157.873

210.045

33,0

Kuluçka makinesi

962

1.247

29,6

Patates dikim makinesi

12.217

15.769

29,1

Patates sökme makinesi

15.974

20.462

28,1

Merdane

67.322

86.138

27,9

Kombine hububat ekim makinesi

163.577

208.403

27,4

Yağmurlama tesisi

197.908

248.039

25,3

Diskli tırmık (Diskaro, Gobledisk vb.)

192.700

240.303

24,7

Set yapma makinesi

12.957

16.131

24,5

Traktör

1.022.365

1.260.358

23,3

Toprak tesviye makineleri

14.843

18.238

22,9

Kimyevi gübre dağıtma makinesi

326.599

399.451

22,3

Kültüvatör

430.981

515.172

19,5

Motorlu pulverizatör

72.838

85.974

18,0

Su tankeri (Tarımda kullanılan)

180.208

209.372

16,2

Atomizer

100.758

116.883

16,0

Santrifüj pompa

96.572

111.682

15,6

Ark açma pulluğu

58.076

66.879

15,2

Diskli anız pulluğu (Vanvey)

39.210

45.002

14,8

Tarım arabası (Römork)

995.523

1.126.166

13,1

Fide dikim makinesi

12.631

14.188

12,3

Diskli traktör pulluğu

64.965

71.829

10,6

Kulaklı traktör pulluğu

958.228

1.050.237

9,6

Sırt pulverizatörü

582.618

628.059

7,8

Kombikürüm (Karma tırmık)

22.169

23.881

7,7

Selektör (Sabit veya seyyar)

4.310

4.321

0,3

Motopomp (Termik motorlu)

196.687

192.827

-2,0

Dişli tırmık

351.327

343.954

-2,1

Üniversal ekim makinesi

62.982

61.353

-2,6

Fındık harman makinesi

5.851

5.687

-2,8

Yayık makinesi

257.466

248.720

-3,4

Hayvan ve traktörle çekilen ara çapa mak.

141.961

135.684

-4,4

Orak makinesi

64.549

58.271

-9,7

Sapdöver harman makinesi (Batöz)

197.017

170.836

-13,3

Sedyeli pulverizatör, kombine atomizer

16.411

12.731

-22,4

Hayvanla çekilen çayır biçme makinesi

2.092

1.588

-24,1

Krema makinesi

239.836

178.535

-25,6

Mısır daneleme makinesi

6.262

4.195

-33,0

Tozatar

27.729

17.855

-35,6

Civciv ana makinesi

1.592

968

-39,2

Anıza ekim makinesi

2.186

1.257

-42,5

Tınaz makinesi

15.703

8.111

-48,3

Hayvan pulluğu

207.033

82.732

-60,0

Karasaban

103.578

37.455

-63,8

Döven

36.452

12.407

-66,0

Tarımsal mücadele uçağı

62

8

-87,1

Hayvanla çekilen hububat ekim makinesi

1.234

159

-87,1

Toplam

8.844.348

10.423.865

17,9

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar