Aydın ASKİ’den Atık Su Bedeli Açıklaması

  • Aydın Gazete
  • 23 Ağustos 2016
  • Yorumlar Kapalı

Aydın ASKİ’den yapılan açıklamada; “Genel Müdürlüğümüz tarafından alınan Atık su bedeli 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığının ‘Atıksu Altyapı Ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe’istinaden alınan bir ücrettir.

2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesine istinaden hazırlanan bu yönetmeliğin 1. Maddesinde ‘Bu yönetmeliğin amacı; Atık su altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esasları tarifelerin; Atık su altyapı yönetimleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır’ denemektedir.

Yine Çevre Kanununun 11. Maddesinde ‘Atık su kullanan veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve Atık Su miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre Atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır.

Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, Atık su ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz’ ifade edilmektedir. İlgili Yönetmelik ve Kanun Çevresinde Atık su ücretinin alınması Genel Müdürlüğümüzün tasarrufunda olan bir bedel olmayıp, alınması zorunlu bir ücrettir. Alınan bu ücretin altyapı yatırımları dışında kullanılması da mümkün değildir. Genel Müdürlüğümüze karşı yapılan bu haberler maksatlı olup halkımızı yanıltmaya yönelik haberlerdir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar