Süt İzni Döner Sermayeden Kesilmemelidir

  • Aydın Gazete
  • 15 Temmuz 2016
  • Yorumlar Kapalı

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı’nın çalışılmayan gün olarak kabul ettiği günler olan analık izni, süt izni, yarım gün izin ve aylıksız izin içinde yer alan süt izinlerinin bu kapsamdan çıkarılması için Bakanlığa çağrıda bulunduk.

Sağlık-Sen olarak söz konusu yazının iptali için 12 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay’a dava da açmıştık. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na (TKHK) yazdığımız yazıda, yapılan düzenlemeden en çok süt izni kullanan personelin etkileneceğini ve kanunun verdiği haktan çocuğunu yararlandırırken kişilerin maddi kayıp yaşayacağını ifade ettik. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün süt izninin döner sermaye hesaplamasından çıkarılmasını isteyen yazısının ardından TKHK tarafından mutemetlere ‘süt izni kullanan personelin döner sermayesinin çalışılmayan süreler hesaplanarak ödenmesi gerektiği’nin söylendiğini belirttiğimiz yazıda, süt izninin tercih değil, kanunun emredici hükmü olduğuna dikkat çektik” dedi.

SAĞLIK-SEN SORUNLARI İLETTİ
Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin sorunun çözümü için çalışmasını sürdürdüğünü kaydeden Baki Karaer, “Yazımızda, süt iznine ilişkin kanuni düzenlemenin amacının annenin bundan göreceği fayda değil, çocuğun bundan fayda sağlaması olduğu için süt izninin bu kapsamda çalışılmayan gün olarak değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığını da vurguladık ve izinli olunan bu günlerde döner sermaye kesintisi yapılmamasını istedik. 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin D bendinde; ‘Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir’ hükmünü hatırlattığımız yazımızda, süt izninin çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve döner sermaye kesintisi yapılmaması gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar