Herşey Kadın İçin

  • Aydın Gazete
  • 30 Haziran 2016
  • Yorumlar Kapalı

Sertifika töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, kadınların sahip olduğu haklar konusunda bilinçlenmelerinin önemine dikkat çekti.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından Kuşadalı kadınlara verilen 16 haftalık “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” sona erdi. 4 ay boyunca cinsiyet ayrımcılığı, kadınların sahip olduğu yasal haklar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlalleri gibi konularda eğitim alan 25 kadın, sertifikalarını düzenlenen bir törenle Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve KİHYÇD Program Koordinatörü Zelal Ayman’ın elinden aldı. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, hak aramanın ilk koşulunun sahip olunan haklar konusunda bilinçlenmek olduğunu belirterek KİHEP eğitiminin önemine dikkat çekti.

– KİHEP NEDİR?
KİHEP gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı. Eğitimin ana hedeflerinden biri; katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, bu ayrımcılığa ve ihlallere karşı mücadelede bağımsız kadın örgütlenmesinin ve kadın hareketinin önemini vurgulamak. Bu haliyle KİHEP, hukuk, eğitim, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim ve politik eylem gibi farklı alanlarda bir kesişme noktası oluşturuyor.

Küçük grup çalışmalarına dayalı katılımcı yöntemlere bağlı kalınarak geliştirilen KİHEP iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada, 25 katılımcı ile 12 gün süren bir KİHEP Grup Yönlendiriciliği Eğitimi yer alıyor. İkinci aşamada ise, bu eğitimi tamamlamış olan grup yönlendiricileri kendi yerel gruplarını oluşturuyorlar ve 4 ay boyunca, 20-25 kadın katılımcıya haftada bir 3-4 saatlik eğitim veriyorlar.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar