Test Kitinde Dışa Bağımlılık Azalacak

  • Aydın Gazete
  • 7 Haziran 2016
  • Yorumlar Kapalı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) Araştırma Geliştirme Destek Programı Projeleri kapsamında İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz (IPN)’un tanısı için “İn Situ Hibridizasyon (İSH)” moleküler tanı kitinin geliştirilmesi projesi ADÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nihat Toplu Yürütücülüğünde gerçekleşecek.

Prof. Dr. Toplu, yürütücülüğünü gerçekleştirdiği  projenin İSH moleküler test kitinde yer alan başlıca komponentlerin sağlanması bakımından Ar-Ge niteliği taşıdığını söyleyeek, “Dünyada ve ülkemizde başlangıçta araştırmalarda daha çok kullanılan, ancak son yıllarda rutin tanı laboratuvarlarında da yerini alan ve yaygınlaşmaya başlayan ISH moleküler test kitinin dışa bağımlılığını kırma yönünde önemli bir girişim oluşturacak projede Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuba Çiğdem Oğuzoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Albayrak, Üniversitemiz Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Metin, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. E. Tuğrul Epikmen, Arş. Gör. Emrah İpek ve Arş. Gör. Ayşe Nur Akkoç da yer alacak” dedi.

“AR-GE NİTELİĞİNDEKİ ÇALIŞMAYI GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ”
ADÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nihat Toplu projeyle ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada, ülkemizde kamu ve özel sektörde yer alan hastanelerin, fakültelerdeki laboratuvarların büyük çoğunluğunun uluslararası firmaların ürettikleri ticari probları ve kitleri kullandıklarının altını çizerek; “Sunulan projede gerek probların gerekse test kitinin ana komponetlerinin büyük çoğunluğu proje ekibinin yer aldığı laboratuvarlarda hazırlanılacağının altını çizdi. Bu bağlamda ülkemiz orijinli İSH moleküler test kitinde yer alan başlıca komponentlerin sağlanması bakımından bu proje Ar-Ge niteliği taşımaktadır. Bu kitlere milyonlarca lira para harcanmaktadır. Proje ile bu kitlerin maliyetini düşürerek hem büyük ölçüde tasarruf etmeyi hem de bu konuda Ar-Ge niteliğinde bir çalışmayı geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“PROJE, ÜLKEMİZİN DIŞARIYA OLAN TANI KİTLERİ BAĞIMLILIĞINI KIRABİLMESİ ADINA ÖNEMLİ”
Literatür taramalarda ve ticari firmaların katologları incelendiğinde IPN virusuna karşı immunohistokimya tabanlı testlerde kullanılabilecek ticari monoklonal/poliklonal antikorlar olmasına karşın; moleküler tekniklerde kullanılabilecek prob ve İSH testine rastlanılmadığını ifade eden Prof. Dr. Nihat Toplu, bu durumda çalışmanın Ar-Ge öneminin kat kat arttığını söyledi. Projenin başarı ölçütleri doğrultusunda; hazırlanan test kitlerinin patent hakkının alınması ve ticari bir ürün olarak sunumunun gerçekleştirilmesi için çalışılacağını da vurgulayan Prof. Dr. Toplu, projenin ülkemizin dışarıya olan tanı kitleri bağımlılığını kırabilmesi adına önemli bir değer taşıdığını kaydetti.

SONRAKİ HEDEF, PATENTİ ALINARAK ÜRÜN OLARAK SUNULMASI
ADÜ’nün yürütücüsü olduğu projede, duyarlılığı ve standardizasyonu yapılmış kitlerin öncelikle ADÜ ve proje yardımcılarının bulundukları patoloji ve viroloji laboratuvarlarındaki rutin tanı ve araştırmalarda uygulamaya sokulacağını belirten Prof. Dr. Toplu, elde edilecek tanı kitlerinin kullanımı ile yapılabilecek çalışmaların, uluslararası dergilerde yayınlanmaya yönelik olarak hazırlanacağını söyledi. Konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunumların yapılması ve bu sayede kollektif çalışma imkanlarının araştırılması hedeflendiğinin altını çizen Prof. Dr. Nihat Toplu, yürütülen projede oluşturulacak kitin gelecek projelerde ana hatlarının modifiye edilmesi ile özgün hale getirilerek ulusal ve uluslararası patent enstitülerinden patent hakkını alarak ticari bir ürün olarak sunumu yönünde girişimlerde bulunulacağını vurguladı.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar