ASKİ Genel Müdürlüğü’nen Açıklama

  • Aydın Gazete
  • 23 Kasım 2015
  • 0

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bozdoğan Madran Dağı’ndaki su kaynakları ile ilgili bazı yerel basın organlarında çıkan haberlerin asılsız ve karalamaya yönelik olduğu ileri sürüldü.

ASKİ tarafından yapılan açıklamada “Aydın İli, Bozdoğan İlçesi Madran Dağı eteklerinde bulunan 18. 19. 20. ve 21 no’lu su kaynaklarının Genel Müdürlüğümüzce yapılan kiralama işlemi ile ilgili olarak bir kısım yerel basın organlarında yer alan asılsız ve karalamaya yönelik haberler üzerine kamuoyunun konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen su kaynaklarının Mülga Aydın İl Özel İdaresi tarafından yapılan sözleşme gereğince kiralama süresi Aralık-2014 yılında sona ermiştir. 6360 ve 2560 sayılı kanunlar gereğince Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tasarrufuna bırakılan kaynaklarla ilgili olarak ASKİ Genel Müdürlüğümüzce yeniden kiralama işlemlerine başlanılmış su kaynakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kiraya verilmek üzere; 16.03.2015 Tarihinde kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır. İhaleye bir firma iştirak etmiş ancak verdiği teklif muhammen bedelin altında kaldığından ihalesi yapılmamıştır. 04.05.2015 Tarihinde ikinci kez yine aynı usulle ihaleye çıkartılmış bu kere de ihaleye bir firma iştirak etmiş yine verdiği teklif muhammen bedelin altında kaldığından ihalesi yapılmamıştır. 2886 Sayılı Yasanın 36. Maddesi gereğince iki kez ihaleye çıkartıldığı halde ihalesi yapılamayan söz konusu kaynakların aynı Yasanın atfı ile 50. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmasına karar verilmiş ve 21.05.2015 tarihinde yapılan ihalesinde yine uygun fiyat temin edilemediği için ihalesi yapılamamıştır. Bozdoğan Belediye Başkanlığının Madran Dağı eteklerinde bulunan (18,19,20,21) nolu su kaynaklarının belediye tüzel kişiliği adına kiralama talebinde bulunmaları üzerine Genel Müdürlüğümüz ‘Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında talep değerlendirilerek, ASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile Bozdoğan Belediye Başkanlığına, kamu kurumundan yine ilçe belediyesi kamu kurumuna 29.06.2015 tarihinde 5 yıl süre ile ve ilk yıl kira bedeli 480.000.000+KDV kira bedeli üzerinden kiraya verilmiştir.
2560 sayılı Yasanın 22. Maddesinde ASKİ’nin kiralama işlemlerinin 2886 sayılı yasaya tabi olmadığı belirtilmiştir. Buna rağmen Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen işlemleri herhangi bir tereddütte mahal verilmemesi bakımından 2886 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün konu ile ilgili yönetmeliğinin hazırlanması aşamasında da 2886 sayılı Yasa hüküm ve ilkelerine paralel olarak düzenlemesinin yapılmasına özen gösterilmiştir. Açıklanan işlemlerle ilgili olarak basında ‘Bozdoğan Madran kaynaklarının BOZBEL A.Ş./ye ihalesiz devredildiği, ‘yasa ve yönetmeliklere uyulmadığı’ , ‘ASKİ madem 2886 sayılı yasaya tabi değildi neden bu yasa uygulandı’ , ‘ kamu zararına yol açıldığı’ gibi beyanlar içeren haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
Geri «
İleri »

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tren Seferleri Otobüs Seferleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sinema Telefonlar