Konukları Ağırlayan Eller Çöpleri Temizledi

  • Aydın Gazete
  • 7 Nisan 2016
  • Yorumlar Kapalı

EKODOSD AÇIKLAMASI;

Bugün dünyada yapılan turizm faaliyetlerinde turizm hizmeti satın alan kişiler doğasını büyük ölçüde koruyan, çevre kirliliğinin yaşanmadığı, temiz ve hijyenik denizi olan, insana olduğu kadar hayvanlara ve doğaya saygı gösteren kentleri daha çok tercih ettiği görülmektedir. Ne yazık ki ülkemizde en çok çevre kirliliğinin yaşandığı yerler genellikle turizm kentleri olmaktadır. Sürekli büyüyen ve inşaatların yoğun olduğu turizm kentlerinde, atık oranları da sürekli çoğalmaktadır. İnşaatlar, tadilatlar, eskiyen malzemelerin değiştirilmesiyle biriken atıklar, atık toplama alanları yerine bilinçsizce ve vahşice doğanın içine dökülmektedir. Kuşadası’nın doğal alanları bilinçsiz ve vicdansızca doğayı kirleten insanlar tarafından atık çöplüğü haline getirilmektedir.

Yaptığımız araştırmalarda, fazla insan girişinin olmadığı doğal alanlara, hatta yol kenarlarına tonlarca atık moloz ve 2. El eşyalar dökülmektedir.

Yaptığımız tespitlerde, inşaat tadilatı yapıldıktan sonra çıkan molozların doğaya dökülen atıklar arasında ilk sırayı aldığı görülmektedir.

Yüzlerce, binlerce yıl doğada çözünmeyen pek çok malzeme ve evsel atığın hoyratça doğayı kirlettiği, bitki örtüsünü tahrip ettiği görülmektedir. Her ne kadar, Çevre Kanunu’nun 8. Maddesinde “Kirletme Yasağı” bölümünde (Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.) dense de, doğaya dökülen atıklara bakıldığında buna kimsenin uymadığı görülmektedir.

Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası’na yakışmayan bu görüntülerin ortadan kaldırılarak, atanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanması, toplumda çevre duyarlılığı ve farkındalık oluşturulması için “TEMİZ VE YEŞİL KUŞADASI İÇİN ELELE” sloganı ile Kuşadası Belediyesi, EKODOSD ve Kurumsal Üyelerimizin işbirliği ile bir temizlik kampanyası düzenlendi.

Yol kenarlarına, doğal alanlara, orman içlerine bilinçsiz ve duyarsız kişiler tarafından dökülen inşaat molozları, ev eşyaları vb. gibi pek çok tonlarca atık toplanarak, Kuşadası Belediyesi temizlik araçlarına yüklendi.

Kuşadası’na gelen binlerce konuğu ağırlayan eller, bu kez doğayı vahşice kirletenlerin atıklarını temizledi.

Kuşadası’ndan ekmek yiyen vicdansız insanların atıklarını, kentinin doğasına ve çevresine sahip çıkan ve gönüllü olarak çalışan insanlar temizledi.

Dünyada marka olan turistik kentlere bakıldığında önem verdikleri en önemli önceliği çevre olmaktadır. 

Kuşadası’nın her ne kadar geçmiş yıllardan günümüze ekolojik yapısı zarar görmüşse de, hala var olan çok zengin doğal alanları bulunmaktadır.

Sürdürülebilir bir turizmin geleceği için bu alanların mutlaka korunması ve temiz tutulması çok önemlidir. 

Kuşadası’nda turizmin önemli sektörü otellerimiz sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılığı anlayışıyla bu kampanyaya önemli katkı yaptılar.

Kendi görevlerinin haricinde gönüllü olarak kentleri için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kuşadası’na gelen konukları karşılayan, onları ağırlayan ve hizmet eden, onların neler istediğini, memleketlerine dönerken hayallerinde neler götürmeleri gerektiğini çok iyi bilen otelciler, kentin doğasının korunması ve çevrenin kirletilmemesi için topluma örnek oldular.

Temizlik kampanyasının sonunda, Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD derneği tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri katılan kurumlara takdim edildi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe ŞERİFOĞLU’nun katılımıyla teşekkür belgeleri katılımcı kurumlara dağıtıldı.

Kuşadası’nın doğasının korunması ve çevresinin temiz tutulmasına yönelik örnek bir kampanya oldu. Bu duyarlılığın toplumun geniş kesimine yayılması, bu kentte yaşayan her bireyin çevre bilinciyle hareket ederek, Kuşadası’nın geleceğine yönelik tüm çalışmalara katkı sunulması istendi. Önemli olanın atıkların toplanması değil, doğaya dökülmemesi ve çevrenin kirletilmemesi olduğu belirtildi. 

Avrupa kentlerinde olduğu gibi, tadilattan sonra çıkan molozların çuvallara doldurulup doğaya atılması yerine, konteynırlara konularak atık sahalarına dökülmesinin sağlanması gerekir. 

Kuşadası Belediyesi tarafından inşaat, tadilat sonrası çıkan molozlar ve 2. El eşyaların durumuyla ilgili bir çalışma yapılacak. Bunların çevreye atılmasının önüne geçilerek, kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacak. 

Çevrenin korunması ve yaşanabilir bir kent ortamının yaratılması, başta yerel yönetim olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin ve her bireyin gerekli duyarlılığı gösterip, işbirliği yaparak doğasına ve çevresine sahip çıkmasıyla olacaktır. Sürdürülebilir bir turizm için de bu gereklidir. Kuşadası’nın doğasını bozmaya, çevresini kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu konuda doğaya ve çevreye hoyratça ve saygısızca davrananlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Bugün yapılan temizlik kampanyasında işbirliği yaptığımız Kuşadası Belediyesi’ne, katkı yapan kurumsal üyelerimiz Korumar, Pine Bay, Hilton, Charisma, Ephesia, Sealight, Fantasia otellerine, Kuşadası Setur Marina’ya ve EKODOSD üyelerine teşekkür ederiz.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar