Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde 7. Gün

  • Aydın Gazete
  • 1 Nisan 2016
  • Yorumlar Kapalı

Sahneye ilk konuşmacı olarak çıkan Lütfi Parlak Nazillililere Dede Korkut Hikâyeleri hakkında bilgiler verdi. Parlak Dede Korkut’un Türkler arasında bilge bir tipleme olduğunu söyledi Dede Korkutun tiplemesinin bilge bir karakter olduğu için belli görevleri olduğunu belirtti. Dede Korkutun en önemli görevinin Türkler arasında İslamiyeti yaymak, hükümdarlara danışman olmak ve çocuklara isim koymak olduğunu söyledi. Parlak Dede kokut Hikâyelerinden kesitler anlatarak izleyicilere dönemin değerleri hakkında bilgiler aktardı.

İkinci konuşmacı olarak sahneye çıkan Nazillinin yerel yazarlarından Osman Girgin ise konuşmasını üç bölümde gerçekleştirdi ilk olarak şimdiye kadar kaleme almış olduğu kitapları izleyicilere tanıtarak kitaplarından bilgiler verdi. İkinci kısmında ise Nazillinin tarihi hakkında bilgiler verdi. Girgin konuşmasının son bölümünde ise Türklerin tarih boyunca Orta Asya’dan Öce Anadolu’da yaşadığını iddia etti Girgin, Tarihsel devirlerde yazının icadından önceki devirlerin bilinmediğini vurgulayarak bilemediğimiz bu çağı aydınlatmak için Kuranı Kerimi referans olarak almamız gerektiğini söyledi.

Son konuşmadı olarak sahneye çıkan Prof. Dr Tufan Gündüz ise Tarihte Türkler ve Türk Kimliği isimli konferansında Türk Kültürünün Orta Asya’da şekillenmeye başladığını ifade ederek Türk Kimliğinin tarihsel süreç içinde savaşlar ve göçler sayesinde birçok coğrafyada yaşama olanağı bulduğunu söyledi. Gündüz, boylar halinde yaşayan Türkmenlerin. Orta. Asya’da Çin sınırından başlayarak Hazar Denizi, civarı, İran Toprakları, Anadolu ve Balkan topraklarını oldukça fazla etkilediğini kaydetti. Konuşmasının don bölümünde izleyicilerin sorularını cevaplayan Gündüze konferans sonrası Türk Ocakları Başkanı Ahmet Çekim çiçek takdim etti.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar