Dr. Derici, Obeziteye Dikkat Çekti

  • Aydın Gazete
  • 18 Kasım 2015
  • Yorumlar Kapalı

Nazilli Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Hakan Derici, obezite hakkında önemli açıklamalarda bulunarak kilo sorununa yol açan yeme tutum ve alışkanlıklar üzerine bilgiler verdi.
Toplumda kilo sorununa yol açan yeme tutum ve alışkanlıklar üzerine bilgiler veren Dr. Hakan Derici, “Kilo sorunu için risk oluşturan, sorunun ortaya çıkışına ve sürdürülmesine yol açan biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel etkenler bulunmaktadır. Sorun, bu faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkmakta ve sürmektedir. Psikolojik, sosyal ve kültürel faktörler, çocukluk çağlarından itibaren kilo sorununun oluşumunda ve sürdürülmesinde rol oynamaktadırlar. Çocukluk çağında edinilen alışkanlıklar, yetişkinlikte kilo kaybını engelleyen tutum ve davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin anne babanın kilolu olması, kilo alımını kolaylaştırıcı yeme düzeninin olması, sağlıklı beslenme prensiplerine önem verilmemesi; iyi anneliğin, gürbüz çocuk yetiştirmekle eşdeğer tutulması gibi Çocuklukta kilo sorunu yaşanması, yetişkinlikteki kilo sorununun sürmesinde belirleyici olmaktadır” dedi.
“YA HEP YA HİÇ DÜŞÜNCESİNDEN UZAK DURUN”
Diyet yaparken mutlak kurallar koymanın kişiye olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen Hakan Dereci, “Ya hep ya hiç düşünme tarzının kilo sorununun en önemli. Yetişkinlikte olumsuz duygularla başa çıkmayolu olarak yeme davranışının seçilmesi, kilo sorununun sürdürülmesindeki faktörlerden birisidir. Kilo sorununun sürdürülmesinde, kişinin gerçeğe uygun olmayan değerlendirmeleri de rol oynamaktadır. Örneğin ya hep ya hiç tarzı düşünme biçimi hem kilo sorununun sürmesine hem de kilo vermeye yönelik davranışların engellenmesine yol açabilir. Benzer şekilde ’olumluyu azımsama’ elde edinilmiş kazanımların önemsenmemesine yol açabilir; diyete ve fiziksel aktivite programlarına uyumu bozabilir. Mutlak kurallar koymak ulaşılması güç hedefler koymaya neden olabilir ve nihayetinde bu hedeflere ulaşamamanın getirdiği hayal kırıklarına yol açabilir. Aşırı genelleme kişide olumsuz duygular yaratarak diyet ve fiziksel aktivite programlarına uyumu zorlaştırır. Ortalama vücut ağırlığına sahip erkeklerde vücut yağı yüzde 15-20, kadınlarda yüzde 25-30, erkeklerde bu oranın yüzde 25, kadınlarda yüzde 30’un üzerine çıkması obezite olarak tanımlanır” diye konuştu.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar