2020’ye Kadar Şap Hastalığının Kökü Kazınacak

  • Aydın Gazete
  • 24 Ağustos 2017
  • Yorumlar Kapalı

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Güldal Basın Açıklaması;

Ülkemiz hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bu önemli projede emeği geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ederiz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yıllardır hayvancılığımızın en büyük sorunlarından biri olan şap hastalığının 2020 Yılına kadar Ülkemizde tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Şap Hastalığından Aşılı Arilik”  genelgesi yayımlanmış olup, bununla ilgili olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerine yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu hedef çerçevesinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından Ülkemize şap hastalığından “AŞILI ARİ STATÜSÜ” ve “AŞISIZ ARİ STATÜSÜ”  verilecektir.

Ülkemizde şap hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek için Bakanlığımızca “Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı” hazırlanmıştır. 

Bilindiği üzere; Trakya 2010 yılında şap hastalığından Aşılı Ari Statüsü kazanmıştır. Belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Anadolu’da 01 EKİM 2017 tarihinden itibaren İller arası hayvan sevklerinde daha önceki uygulamalara ilave olarak yeni uygulamalar yürürlüğe girecektir. İller arasında besilik ve damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde: 

Sevk edilecek büyükbaş hayvanlarda, son bir yılda 2 kez şap aşısı yapılmış olmalı ve ikinci aşılamanın üzerinden 6 ay geçmemesi gerekmektedir.

İlk kez aşılanan sığır cinsi hayvanların rapel (ikinci doz) aşılaması yapılmış ve rapel aşılamanın üzerinden 21 gün geçmiş olmalıdır, aşısız ve son aşılamasından 21 gün geçmemiş olan sığır cinsi hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

İller arasında doğrudan kesimhaneye yapılacak olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevklerinde hayvanların çıkış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

Bununla beraber; Bakanlığımızca AŞILI ARİLİK hedeflenen 78 İlimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren “Şap Hastalığından Korunmuş Bölge” olarak kabul edilecek olup, bu tarihten itibaren;

81 İlimizin tamamında, Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar dışında sevk edilen hayvanlar, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

Bakanlığımız veri tabanına kayıtlı olmayan hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında “Korunmuş Bölgeye” sevk edilmiş kabul edilerek tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir. 

İl ve İlçe Müdürlüklerimizce konu hakkında hayvan sahiplerine, Veteriner Hekimlere, celeplere, muhtarlara, üretici örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, Belediyelere ve kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirilmeler yapılmaya başlanmış olup, İlimizde ve Ülkemizde şap hastalığını tamamen yok etmek için tüm paydaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi büyük önem arz etmektedir. Bu hastalığı yenmek için el birliğiyle her türlü mücadelenin içerisinde olacağız. Özellikle kaçak hayvan sevkleri ve aşılamalar konusunda son derece yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemiz hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bu önemli projede emeği geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ederiz

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar