Ege İçin Tehlike Kapıda

  • Aydın Gazete
  • 11 Ağustos 2017
  • Yorumlar Kapalı

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit son yaşanan yağışlar, sel felaketleri, depremler ve aşırı sıcaklıkların iklim kriziyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek “ Tehlike kapımızda” dedi.

 

Ali Yiğit bilim insanlarının sürekli uyarıda bulunduğunu da vurgulayarak “İklim değişikliğinden ülkemizin ne ölçüde etkileneceğinin belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması amacıyla” TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

 

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, ülkemizde son yıllarda art arda yaşanan mevsimlere bağlı olmayan hava geçişleri, sel felaketleri, depremler ve aşırı sıcaklıkların hem dünyamız için hem de ülkemiz için tehdit oluşturmaya başladığına dikkat çekerek “Tehlike kapımızda” dedi.  Yiğit, bilim insanlarının art arda yaptığı uyarılar ve ülkemizde yaşanan doğal felaketlerin iklim değişikliğiyle birlikte değerlendirilmesi ve buna göre önlemler alınması gerektiğine vurgu yaparak, konuyla ilgili TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit tarafından hazırlanan ve 25 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde özetle şu görüşlere yer verildi: “Yaklaşık 4,5 milyar yıllık bir geçmişi bulunan dünyamızda doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozulmasından dolayı büyük iklim dönüşümleri meydana gelmiştir. Halen dünyayı ve insanlığı bekleyen en büyük tehlikelerden biri küresel iklim krizidir. Fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, hızlı nüfus artışı, enerji üretimi, ormansızlaşma gibi etkiler sonucunda atmosfere salınan gazlar sera etkisi yaratmaktadır. Bu durum dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Küresel ısınmanın kaçınılmaz etkisi ise iklim değişikliğidir.

Dünyamızı tehdit eden küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biri ise Türkiye’dir. Karmaşık iklim yapısı özelliklerine sahip olan Türkiye, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak, görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olan ülkemizin arızalı bir topografyaya sahip bulunması nedeniyle farklı bölgelerinin iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkileneceği ifade edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye, risk grubu ülkeler arasındadır. Bu durum Uluslararası İklim Değişikliği Paneline de (IPCC)  konu olmuştur.

Bu panelde öngörülen Türkiye senaryosunda, ülkede yıllık ortalama sıcaklığın ileriki yıllarda 2,5 – 4 derece artacağı, Ege ve Doğu Anadolu`da artışın 4 dereceyi bulacağı tahminiyle birlikte, ülkemizin güneyinin ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşı kalacağı, kuzey bölgelerde ise sel riskinin artacağı ifade edilmektedir. Ayrıca ülkemizde artan nüfus, çarpık şehirleşme ve yanlış arazi kullanımının da bu afetlerin artışında önemli rol oynadığı ve oynayacağı belirtilmektedir. Bu gerekçeler ışığında küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden ülkemizin ne ölçüde etkileneceği ve iklim değişikliğine bağlı olarak oluşacak doğal afetler karşısında hangi önlemlerin alınması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca CHP Grubu adına bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar