Kaskosu Olanlar Dikkat

  • Aydın Gazete
  • 5 Ağustos 2017
  • Yorumlar Kapalı

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan doğal afet sonrası araçları zarar gören vatandaşlardan sigorta şirketlerine hasar bildirimlerini 5 gün içerisinde bildirmeyenlerin hasarlarının karşılanmayacağı anlamına gelmiyor.

 

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yaşanan doğal afette yüz binden fazla araç yumruk büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle zarar gördü. Geniş çaplı bu zarar nedeniyle oto tamircileri yoğun günler geçirmekte ve artan tamir taleplerine yetişememekteler. Birçok vatandaş mağduriyet yaşarken son günlerde, hasar ihbarının beş gün içinde yapılması gerektiği; aksi halde kasko sigortasının hasarı karşılamayacağı yönünde haberler dolaşmakta. Hızla yayılan bu söylentiler araçları hasar gören vatandaşları tedirgin etmekte.

 

SÜRE HASARIN ARTMASINI ÖNLEMEK İÇİN


Araç sahiplerinin tedirgin olmamaları gerektiğini, beş günlük sürenin aşılmasının doğrudan bir hak kaybına sebep olmadığını belirten Sigorta Hukuk Uzmanı, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ve Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakemi Doç. Dr. Vural Seven, “Türk Ticaret Kanunu’nun soruna ilişkin 1446/1. fıkrasında “Sigorta ettiren, riziko gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir.” denilmektedir. Bu hüküm yanında ayrıca Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda rizikonun gerçekleştiğinin öğrenildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirim yapılması gerektiği düzenlenmiştir (B.I.1.1). Burada sigortalılara getirilen yükümlülük, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü niteliğindedir. Bu nedenle buradaki beş günlük sürenin, iki yıllık zamanaşımı süresi ile bir ilgisi bulunmamakta. Araç sahiplerine kısa süreler içerisinde ihbar yükümlülüğü getirilmesinin sebebi, sigortacıların hasar üzerinde vakit kaybetmeden inceleme yapabilmesini sağlamak ve zararın artmasının önüne geçmektir” dedi.

 

SÜRE AŞIMI TAZMİNATTAN İNDİRİME SEBEP OLABİLİR


Kasko Sigortası Genel Şartları beş gün içerisinde bildirim yükümlülüğü getirmekle birlikte, bu yükümlüğün ihlali halinde sonucun ne olacağının düzenlenmediğini hatırlatan Doç.Dr.Vural Seven, “Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu’nun 1446/2. fıkrasında “Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yapılır.” denilmiştir. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bildirimin geç yapılması doğrudan hak kaybına sebep olmamaktadır. Ancak bildirimin geç yapılması veya yapılmaması zararın artmasına sebep olmuşsa ve bu durumdan sigortalının kusuruyla gerçekleşmişse, tazminattan indirim yapılabilecektir. Görüldüğü üzere bu durumda dahi hasar sigorta teminatının dışına çıkmamakta, sadece bedelden indirime gidilmektedir” diye konuştu.

 

ASILSIZ HABERLER YAYILMAKTA


İstanbul’da yaşanan dolu afeti nedeniyle araçlarda oluşan hasar açısından değerlendirme yapan Seven, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hasarlar genel olarak cam kırılmaları ve araç üzerinde küçük çaplı göçmeler şeklinde. Bu nitelikteki hasarların ise geç bildirilmiş olması halinde, zararın geç bildirimden dolayı artması pek mümkün görülmemekte. Diğer taraftan burada geç bildirimde bulunmak sigortalının kusurundan da kaynaklanmamakta. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla sigortalıların beş gün içerisinde hasara müdahale etmesi imkansız hale gelmiştir. Sonuç olarak, medyada konuya ilişkin yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta. Bu haberlerin herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamakta. Beş günlük bildirim süresine uyulmaması hasarı sigorta teminat kapsamı dışına çıkarmamakta; sadece sigortalının ihmaliyle hasarın attığı durumlarda tazminattan indirime gidilmesine sebep olmakta. Bu açıdan araç sahiplerinin oluşan zararı arttıran bir davranışta bulunmadığı sürece endişelenmesine gerek yok.”

 

ARACINIZIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİN


Araç sahiplerine tavsiyelerde bulunan Seven, “Araç sahipleri araçlarındaki hasarı fotoğraflayarak sigorta şirketine veya poliçeyi yaptırdığı sigorta acentesine başvurmalılar. Bu şekilde hem ihbar yükümlülüklerini yerine getirmiş olacakları gibi hem de yaşanabilecek ispat sorunlarının önüne geçmiş olacaklardır” şeklinde konuştu.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar