Felsefemizle Eğitime Işık Tutuyoruz

  • Aydın Gazete
  • 21 Haziran 2017
  • Yorumlar Kapalı

Türkiye’nin ilk HP Classroom Manager projesini gerçekleştiren Yenidoğu Eğitim Kurumları geleceğe daha güvenli bakıyor… 

Türkiye’nin eğitim sektöründeki ilk “Classroom Manager Projesi” olma unvanına sahip yatırımını konuşmak üzere Yenidoğu Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Gedikli ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yenidoğu Eğitim Kurumlarından ve teknolojiye bakışından bahseder misiniz? 

Yenidoğu Eğitim Kurumlarının doğuşu 2013 yılında gerçekleştirilen bir Ar-Ge çalışmasının sonuçlarına göre gerçekleşiyor. Bu çalışma sonucunda elde edilen PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) rakamlarına göre globalde bulunan birçok özel eğitim kurumunun yakalamış olduğu başarılar araştırılıyor. Bu noktada dünya çapında başarılı özel eğitim kurumlarını analiz ederek anlamlı bir sonuç elde edilme amaçlanıyor. Sonuç itibariyle 2013 yılının sonuna doğru da bu elde edilen analiz bir eğitim felsefesinin ortaya çıkışına neden oluyor. Bu felsefenin adı da “Yenidoğu Eğitim Felsefesi” olarak belirleniyor. Bütünsel ve dengeli eğitim modelimiz çatısı altında, çağın gereksinimlerini değerleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendini yönetebilecek, içinde bulunduğu topluma örnek olup yön verebilecek, karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösterebilecek “Vizyon Sahibi” insanlar yetiştirme misyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Felsefemizle eğitime ışık tutuyoruz… 

Bütünsel Eğitim Sistemi (BES) felsefesi ışığında insan, bilgi ve topluma bütünsel bir bakış açısı doğuyor. Bütünsel Eğitim Sistemi (BES) kapsamında Yenidoğu Program ve Yayın Geliştirme, Yenidoğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Yenidoğu Akademi ve Yenidoğu Okulları olarak eğitim süreçlerindeki tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup bu modelleri hayata geçirecek kurumsal yapı oluşturuldu. Bu yapımızı oluşturan sacayaklarını detaylı olarak şöyle açıklayabiliriz: Yenidoğu Program ve Yayın Geliştirme ile hedeflediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmamızı sağlayacak özgün öğretim programları ve materyal içerikleri geliştiriyoruz. Yenidoğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme ile programlarımızla tutarlı ve uygulamadaki etkinliği artırıp destekleyecek eğitim öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirip üretiyoruz. Yenidoğu Akademi ile programlarımızı en iyi şekilde öğretmek için öğretmenlerimizin donanımını artırıyor, eğitim felsefemizi ve kültürümüzü öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmak için eğitimcilerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yenidoğu Okulları ile oluşturduğumuz bu çalışmaları, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki kendi okullarımızda da pratiğe dökerek eğitim felsefemize göre geliştirdiğimiz eğitim program ve materyallerini, yine aynı çatı altında yetişmiş öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize aktarıyoruz. 

Yatırımlarımızı genişletiyoruz… 

Yenidoğu Eğitim Kurumları olarak yeni kampüslerimizi önümüzdeki senelerde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Hâlihazırda Başakşehir’de iki, Sancaktepe’de bir ve Bahçeşehir’de de bir olmak üzere dört adet kampüsümüz bulunuyor. Kurduğumuz bu altyapı sistemi ile mevcut kampüslerimizin dışında, tüm Türkiye’ye hizmet verecek bir sistem oluşturuyoruz. 

Eğitim öğretimin her alanında, İLK’leri ve EN’leriyle standartları sürekli geliştirip yükselten, Türkiye’yi dünyada temsil eden, lider eğitim kurumu olma yolunda vizyonumuz gereği, gerekli yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz. 

HP Classroom Manager ve Tablet projesinin gereksinimlerini paylaşır mısınız? 

Bütünsel Eğitim Sistemimizi hayata geçirecek “Eğitim Felsefemizin” yanı sıra bir de “Öğretim Felsefemiz” bulunuyor. Öğretim felsefemiz tamamen öğrenciye yönelik bir oluşum. HP ile gerçekleştirdiğimiz “HP Classroom Manager ve Tablet” projesinin kapsamına da burada dâhil oluyoruz. Öğrenci tarafında da yine üç temel sacayağını geliştirmeyi hedefliyoruz. Birinci olarak “düşünme sistematiğini” geliştirmeyi amaçlıyoruz. İkinci olarak öğrencinin “iletişimini” artırmayı hedefliyoruz. Üçüncü olarak öğrencinin “merakını” artırmayı istiyoruz. Böyle büyük bir eğitim yapılanmasını kurguladığınızda bunun yönetilebilir olabilmesi için iyi bir altyapı, yazılım ve donanıma ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kapsamda baktığımızda bizim için HP ile gerçekleştirdiğimiz Tablet projesi çok önemli. Cloud yapısı sayesinde öğrencinin her alanda ve platformda hem bilgilerine ulaşabilir hem de merakı kapsamında araştırabilir olabilmesi gerekiyor. Günümüz şartlarında ve eğitimimiz kapsamında eğitmenlerimizin de mobil olması gerekiyor. Eğitim noktasında akıllı tahta ve altyapı ile uyum sağlayabilen mobil cihazlara sahip olmak gerekiyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda sektörde çok fazla cihaz ve altyapı araştırmaları yaptık. Uzun araştırmalarımız sonucunda HP’nin sunmuş olduğu hem Classroom Manager hem de Tablet çözümü bizim için ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek hafif, üstün performans ve tüm altyapımız ile entegre olabilen bir çözüm kümesinden oluşuyordu. 

Proje yatırımı sonrasında elde ettiğiniz faydalar neler oldu? 

İhtiyaçlarımız kapsamında yaptığımız bu teknolojik yatırımımız sayesinde eğitmenlerimizin bütünsel eğitim sistemimizdeki iş süreçlerini dijitalleştirip yönetilebilir kıvama getirdik. 

Öğrenci ve öğretmenin sınıf içerisinde ve atölyelerdeki verimliliklerini artırabilme amacımız bulunuyordu. Bu kapsamda da dünyada yaygınlaşmaya başlayan “HP Classroom Manager” yatırımını gerçekleştirdik. Üniversite seviyesinde çok fazla yaygın olan ve K12 tarafında çok yaygın olmayan bu sistemi ilk uygulayan kurum olduk. HP’nin burada öne çıkmasının nedeni cihazları iyi bir şekilde yönetebiliyor olmasıydı. Bu yatırım sayesinde sınıf içi optimizasyonu çok iyi yönetebilir hale geldik.

Tablet projesini de bu yatırıma dâhil etmemizin de sürecin verimli hale gelmesinde büyük etkisi oldu. Üzerinde SAP konuşan HP altyapımızı tablet projesi kapsamındaki cihazlarla entegre ettiğimizde kurum içini verimli hale getirmiş olduk.

Yapmış olduğumuz yatırımın bir diğer paydasını da, eğitim sürecimizin bir parçası olan öğrencinin üretim felsefesindeki merak duygusunu -bilgisayarlar ve altyapı sayesinde- bulut kapsamında sunduğumuz imkânlar ve sanal kütüphanedeki çözümlerle artırmak olarak söyleyebiliriz.

Total faydayı değerlendirdiğimizde aslında STEM dediğimiz (Science Technology Engineering Mathematics) eğitim sistemi kapsamındaki müfredatı kaldırabilecek yazılım ve donanımlarla yönetebilir hale geldiğimizi gözlemliyoruz. Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın ne kadar yenilikçi ve geleceğe yatırım yapan bir kurum olduğunun bir göstergesidir. 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar