Uzmanlardan LYS Yorumları

  • Aydın Gazete
  • 18 Haziran 2017
  • Yorumlar Kapalı

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) -3’ün sorularını şöyle yorumladı.

Bahçeşehir Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Ahmet ERGÜÇ: “Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre coğrafya soruları beklendiği gibi müfredata ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup Coğrafya-1 sınavında 24 soru yer alıyor. Bilgi düzeyini ölçen sorulara yer verilse de genel olarak yorum ağırlıklı sorulara daha fazla yer verildiği gözlemleniyor. Bugün gerçekleştirilen LYS-3 sınavındaki Coğrafya-1 sorularının zorluk düzeyinin geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu söylenebilir. Ağırlıklı olarak bilginin yorumlanmasına dayalı sorulara dikkat çekiyor. Sınavın kapsam geçerliliği yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Sorular konulara göre dengeli dağılıyor. Coğrafya sorularının konu kapsamı beklendiği gibi daha çok 11 ve 12. sınıf müfredatı kapsamında oluşturulmuş. 9. ve 10. sınıf kazanımlarına daha az yer verildiğini söylebiliriz.”

Bahçeşehir Koleji Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Gülgün Bakkal : “Türk dili ve edebiyat testinde sürpriz bir soru yoktur. Sorular, müfredata ve kazanımlara uygundur. Kolay bir sınav olduğunu söylebeliriz. 2017 LYS-3 Türk dili ve edebiyatı sınavındaki bazı soru yapıları 2016 yılıyla, bazı sorular da 2014-2015 yıllarındaki soru yapılarıyla paralellik gösteriyor. 56 sorudan oluşan Türk dili ve edebiyatı testinin ilk 24 sorusu Türkçe sorularından oluşuyor. Bu bölümde, öğrencilerin okuduğunu anlamaya ve yorulamaya dayalı paragraf ve cümle anlamı sorularına; yazım kuralları, ses bilgisi, isim tamlaması, cümlenin ögeleri gibi dil bilgisi sorularına yer veriliyor. Edebiyat bölümünde , Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, şiir bilgisi ,Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı , Milli Edebiyat Dönemi , halk ve divan edebiyatı sorularına yer verildiği aldığımız duyumlar arasındadır.”

Uzmanların ortak görüşüne bakılırsa; Genel olarak ‘’Düzenli bir şekilde çalışan adayların yapabileceği, orta düzeyde bilgiyi yorumlama gücüne dayalı bir sınav’’ yorumu yapılabilir.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar