Aydın’da Uzmanlarla Hastalar Bir Araya Geldi

  • Aydın Gazete
  • 6 Haziran 2017
  • Yorumlar Kapalı

Crohn ve Ülseratif Kolit hastalarını ve yakınlarını bilgilendirmek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, uzmanlarla hastaları bir araya getirdi. Aydın ADÜ Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından Aydın’da, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, hastalar ve aileleri hastalık hakkında bilgilendirildi

Karın ağrısı, ishal veya kanlı dışkılama, kansızlık ya da yüksek ateş şeklinde belirtiler verebilen inflamatuvar bağırsak hastalıkları1 ile, daha çok gelişmiş ülkelerde karşılaşılmakta ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarının görülme sıklığı dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde ise 2009 yılında yayımlanan verilere göre; her yıl 100 bin kişiden 4.4’üne Ülseratif Kolit, 2.2’sine de Crohn hastalığı teşhisi konmaktadır.3

Son dönemde yapılan araştırmalar bağırsak hastalıklarıyla vücutta meydana gelen çeşitli hastalıklar arasında bağlantılar olabileceğini gözler önüne seriyor. Yapılan çalışmalarda bağırsakların barındırdığı mikrop sayısının ve cinsinin diğer hastalıkları etkileyebildiği görülürken; vücuttaki hastalıkların ve kişinin ruh sağlığının da bağırsakları etkileyebildiği sonuçlarına ulaşılabiliyor. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, kronik bağırsak hastalıklarıyla ilgili bir panel düzenleyerek Crohn ve Ülseratif Kolit hastalarıyla yakınlarını uzmanlarla bir araya getirdi. “İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Okulu” panelinde önce hastalıklarla ilgili 6 öğretim üyesi hasta ve yakınlarını bilgilendirdi. Daha sonra halk sordu, uzmanlar yanıtladı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğinin düzenlediği ve Global biyofarma şirketi AbbVie ve İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Aileleri Yardımlaşma Derneğinin de destekleriyle düzenlenen ‘İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Okulu’ paneli; hastaları ve ailelerini hastalık hakkında bilinçlendirmeyi ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Konferans Salonu’nda, İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı) nın tüm yönleri ile gündeme getirildiği panelde; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Hadi Yaşa’nın açılış konuşmasıyla başlayıp, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Adil Çoşkun’un “Ülseratif Kolit” konulu konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Altay Kandemir “Crohn Hastalığı”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz “İBH’da Cerrahi Yaklaşım”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Vahit Yükselen “İBH’da Takip ve İzlem” ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berna Nilgün Özgürsoy Uran “İBH’da beslenme nasıl olmalıdır?” konulu konuşmalarıyla hasta ve ailelerini bilgilendirdi. Aydın ve çevre illerden gelen hastaların yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir katılımın olduğu toplantı, hasta ve yakınlarının sordukları soruların, uzmanlar tarafından cevaplandırmasıyla son buldu.

İBH Nedir?

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH), bilinen bir neden olmaksızın sindirim sisteminde süreğen (kronik) inflamasyon olması durumudur. 1 İnflamasyon (iltihap), sindirim kanalının yalnızca bir kısmında, örneğin kalın bağırsakta (kolonda) ya da sindirim kanalı boyunca ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde de ortaya çıkabilir. 1 İBH genelde iki ayrı tipte ortaya çıkar. Bunlar Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığıdır. 1 Sadece kalın bağırsakta görülen Ülseratif Kolit, kalın bağırsağın yüzeyel katmanlarında kronik bir iltihaba neden olurken en sık görülen belirtileri; ishal, makattan kanama, kilo kaybı, kansızlık ve kramp benzeri karın ağrılarıdır. 1 Ülseratif Kolitin kesin nedeni henüz tanımlanmamıştır. 1 Daha seyrek görülen ve sıklıkla sigara içenlerde görülen Crohn hastalığı ise ağızdan başlayarak anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölgesini etkileyebilmekte ve bağırsak duvarının tüm katmanlarında iltihap oluşturmaktadır.1 Günümüzde inflamatuvar bağırsak hastalıklarına, daha çok gelişmiş ülkelerde rastlanmakta ve söz konusu hastalığın görülme sıklığı dünyada gün geçtikçe artmaktadır. 2,3 Ülkemizde ise 2009 yılında yayımlanan verilere göre; her yıl 100 bin kişiden 4.4’üne Ülseratif Kolit, 2.2’sine ise Crohn hastalığı teşhisi konmaktadır.3

Referanslar:

Kane V Sunanda, IBD: Self Management, The AGA Guide To Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis. AGA Press, 2010, London

Bernstein C. N, et al. Inflamm Bowel Dis 2010; 16 (1): 113-124.

Tozun N, et al. J Clin Gastroenterol 2009; 43(1): 51–57.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar