Türkiye’de İflaslar Azalacak

  • Aydın Gazete
  • 5 Haziran 2017
  • Yorumlar Kapalı

Euler Hermes Türkiye, yıllık Broker Day etkinliğinin ikincisini 10 Mayıs 2017’de, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenledi. Euler Hermes Türkiye, broker’ları ile ekonomi ve iş dünyası hakkında öngörülerini paylaşarak, birlikte nasıl daha iyi çalışabileceklerini tartıştı.

Açılış konuşmasını yapan Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, dünyadaki ve Türkiye’deki makroekonomik görünüme ışık tuttu. 2016’nın zorlu bir yıl olduğunu; ancak global büyümenin yüzde 2,5 ile dirençli seyrettiğini kaydeden Özüner, 2017’de ABD’nin büyümesinin 0.5 puan daha hızlanmaması durumunda son zamanlardaki iyileşmeye rağmen global GSH büyümesinin yüzde 3 eşiğini aşamayacağını belitti. Özüner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya geneline baktığımızda, ülke risk profillerinde iyileşmenin başladığını görüyoruz. Dünya GSYH büyümesinin 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Diğer yandan Türkiye için büyüme öngörümüz ise; 2017 için yüzde 2 ve 2018 için yüzde 2,5. 

Gördüğümüz olumlu gelişmeler arasında Brezilya ve Rusya’nın büyümesinde canlanma, Arjantin ve Mısır’da FX rezervlerindeki iyileşme yer alıyor. Göz önünde bulundurmaya devam etmemiz gereken konular arasında milliyetçilik ve korumacılıktaki yükseliş, oldukça yoğun olan seçim takvimlerinin yatırımlar üzerinde yarattığı ‘bekleyelim, görelim’ etkisi ve bunun GSYH puanlarına yansıması yer alıyor”.

Euler Hermes Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Vassili Christidis ise Euler Hermes’in güncel risk haritasını paylaşarak, şirketin 241 ülke ve bölgeyi bu doğrultuda izleyerek, bu sayede müşterilerinin bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olduğunu vurguladı. Dünya genelindeki iflasları değerlendiren Christidis, “Global iflaslar 2016 yılında yüzde -4 ile yine aşağı yönlü seyretti ancak iki yıllık güçlü gerilemenin ardından bu azalma hız kaybediyor. Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ni ele aldığımızda, 2017’de iflaslarda gerileme kaydedecek ülkeler yüzde -5 ile İtalya ve durgunluğun sona ermesinin de getirisiyle yüzde -5 ile Yunanistan. Diğer yandan, Güney Afrika’da yüzde 5 ve Fas’ta yüzde 8 artış kaydedileceğini görüyoruz. Türkiye’ye yönelik öngörümüz ise iflasların 2017 mali yılında yüzde 4 artmasının ardından 2018 mali yılında yüzde -4’lük azalma kaydedileceği” dedi.

Etkinlikte, Euler Hermes Türkiye Pazarlama, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Köseoğlu ve Euler Hermes Türkiye Risk, Hasar ve Tahsilattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selda Özgen Çevik de şirketin 2017 hedefleri ve risk yönetimi gibi konulara değinen sunumlar yaptı. Açık oturum seansında ise Euler Hermes Türkiye yetkilileri, brokerlar ile fikir alışverişi yapma fırsatını yakaladı.

Euler Hermes Hakkında

Euler Hermes alacak sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra kefalet sigortası, garanti ve tahsilat alanlarında da sektörün lider şirketleri arasındadır. 100 yılı aşan tecrübesiyle, Euler Hermes şirketler arası müşterilerine nakit ve ticari alacakların yönetimini destekleyecek finansal hizmetler sunmaktadır. Euler Hermes, sahip olduğu bilgi ağı ile küresel GSYİH’in yüzde 92’sini temsil eden pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme gücünde günlük değişimleri takip ve analiz etmektedir. Merkezi Paris’te olan şirket 50’den fazla ülkede 5.900’ün üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Allianz Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup, Standard & Poor’s ve Dagong Europe tarafından AA- notuna layık görülmüştür. Euler Hermes, 2016 yılında 2.6 milyar Avro konsolide ciro açıklamıştır ve 2016 Aralık sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari işlem hacmi toplam 883 milyar Avro değerindedir.

Daha fazla bilgi için www.eulerhermes.com.tr, Twitter @eulerhermesve LinkedInadreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Bu değerlendirmeler aşağıdaki feragatnameye tabidir.

Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum, gerçek sonuçların, performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin yanı sıra, “olabilir”, “olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”, “amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin etmektedir”, “öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir.

Gerçek sonuçların, performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir:

(i) genel ekonomik koşullar özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar,

(ii) gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere finans piyasalarının performansı,

(iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve trendleri,

(v) kalıcılık seviyeleri,

(vi) kredi temerrütlerinin boyutu

(vii) faiz oranları,

(viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere döviz kurları,

(ix) değişen rekabet düzeyleri,

(x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler,

(xi) Merkez Bankalarının ve/veya yabancı hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler,

(xii) şirket alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları,

(xiii) yeniden yapılanma önlemleri ve

(xiv) genel rekabet faktörleri (her durum için yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist faaliyetlerin sonucunda meydana gelmesi veya kuvvetlenmesi daha muhtemeldir.

Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe dair bilgilerin güncellenmesi konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar