Söktaş’ta Bir Bölüm Kapanıyor

  • Aydın Gazete
  • 29 Mayıs 2017
  • Yorumlar Kapalı

Yakın zaman önce önemli sanayi tesislerinden birinin kapanma kararı alması  ile büyük şok yaşayan Söke halkı şimdi de Türkiye’nin önde gelen iplik fabrikalarından Söktaş A.Ş.’nin bir bölümünü kapatma kararıyla karşı karşıya

Konu ile ilgili SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yayınlanan Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin iplikhane bölümü iplik üretim kısmının kapatılması ve bu kapatmanın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin mevzuat uyarınca önemlilik kriterlerini sağlamadığına ilişkin karar 

ACİKLAMA 

Şirketimizin 29.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

1. 28.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; iplik üretiminin azaltılması ile ilgili araştırma yapılması yönünde alınan karar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde;

• Türkiye ve Uzak Doğu’da artan iplik yatırımları karşısında mevcut iplik üretimi tesisimizin ekonomik bir tesis olmaktan çıkarak; iplik üretiminin rekabet edebilirliğini yitirmesi,

• Maliyet ve kalite avantajı sağlayan iplik temin edilecek tedarikçiler bulunması, Hindistan’da kurulu fabrikamızda iplikhane tesisi olmadan yılda 1500 tonluk tüm iplik ihtiyacının dışarıdan karşılanması modelinin olumlu sonuç vermesi, bu sayede satın alma açısından önemli deneyim kazanılması, yurt içi/yurt dışı piyasalarda fiyat/kalite dengesinde son derece rekabetçi koşullarla güçlü bir iplik tedarik ağına sahip olunması,

nedenleriyle iplikhane bölümü iplik üretim kısmının tamamen kapatılmasına, dışarıdan tedarik edilecek ipliğin büküm işleminin yapıldığı tesiste ise daralmaya gidilmesine,

2. İplik üretim bölümünün kapatılmasına bağlı olarak yaklaşık 75 kişinin iş akdinin 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren feshine,

3. İplik üretim bölümünde yer alan tüm makine/ekipmanların ve işletme malzemelerinin satışına, büküm işletmesinde yer alan 12 makinadan 5 adedinin, 2 adet katlama makinasından 1 adedinin satılmasına,

4. İplik üretim bölümünün kapatılmasının aşağıdaki nedenlerle SPK mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikte işlem olmadığına,

• Söktaş Tekstil A.Ş.’nin iplik üretimini sadece bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma A.Ş.’ye satması nedeniyle, konsolide mali tabloları dikkate alındığında; iplik üretiminin durdurulmasının SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıkladığı konsolide ciroya etkisinin olmaması,

• Kapatılacak iplik üretim bölümü makine ve ekipman net defter değerinin 31.3.2017 itibarıyla 7.7 milyon TL, aynı tarihli yayınlanmış olan Söktaş Grup konsolide toplam aktifler içindeki payının ise %1 olması,

• Kapatılacak iplik üretim bölümü nedeniyle iş akdi feshedilecek kişi sayısının 31.3.2017 itibarıyla yayınlanmış olan çalışan sayısı içindeki payının %4 olması, 

• Söktaş Tekstil A.Ş.’nin bütün iplik üretimini bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.’ye satması, bu satışın grubun toplam iplik ihtiyacının 2016 yılında %19’unu, 2017 ilk dört ayında sadece %16’sını karşılaması, geri kalan kısmın zaten diğer firmalardan tedarik ediyor olması,

• Grubun, fiili ana iş kolu olan kumaş üretiminin devam ediyor olması.

5. Yukarıdaki kararlarla ilgili kamuya gerekli açıklamaların yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar