Teknolojinin Bakıma Dokunuşu: Hemşirelik

  • Aydın Gazete
  • 19 Mayıs 2017
  • Yorumlar Kapalı

Yasemin Şahin – Nazmi Can Arslan

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen “Hemşirelik Haftası” etkinlikleri kapsamında “Teknolojinin Bakıma Dokunuşu: Hemşirelik” başlıklı panel gerçekleştirildi.

  Muhittin Erel Amfisi’nde yapılan panel, Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2017 teması olan “Hemşireler: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Bir Ses” kapsamında düzenlendi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma programı çerçevesinde 15 yıl süren çalışmalar sonrasında Ocak 2016’da yürürlüğe girdi.  2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 sürdürebilir hedef, yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünyayı korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olarak belirlendi. Bu evrensel çağrıya bir ses olması hedeflenen panel Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Bayık Temel moderatörlüğünde yapıldı. Panelde,   Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Dülgerler, “Sağlık Bakımında Teknoloji ile Uyum”; Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez, “Teknoloji Ürünlerinin Bakıma Yansıması”; Ege Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Kalite Birimi Hemşiresi Dr. Hemşire Nergis Ter, “Sağlıkta Akreditasyon Çalışmalarının Hemşirelik Uygulama Kalitesi Üzerindeki Etkileri”; Ege Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Eğitim Hemşiresi Uzm. Hemşire Demet Avşar, “Üniversite Hastanesinde Uygulanan Hizmet İçi Eğitim Sürecinin Etkinlik Değerlendirmesi” konularında sunum yaptı. Büyük bir katılımın olduğu etkinlikte hemşirelik mesleğinin öğrenci, klinisyen ve akademisyen boyutu ile temaya uygun güçlü bir ses olduğu görüldü.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN BAKIMA YANSIMASI

Yrd. Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez, “Hasta bakımında teknolojinin kullanılması hasta ve çalışan güvenliğini arttırmayı hedeflemektedir. Teknoloji hemşirelere günlük hasta bakımında önemli katkılar sağlayarak bakımın kalitesini olumlu yönde etkilemektedir” diye konuştu. Bilişimin bakımda kullanılmasındaki öneme dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Dönmez, hekim isteminde bulunmayan bir ilacın kullanılması durumunda devreye girerek hemşireyi uyardığını ve hastaya verilmesini engellediğini belirtti. Teknolojinin sağlık alanında büyük bir kolaylık sağladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Dönmez, “Teknolojinin mesleğimize olan etkileri her geçen gün artmakta olup bu konu ile ilgili gelişmelerin eğitim programları içinde de yer alması önemlidir” dedi.

SAĞLIK BAKIMINDA TEKNOLOJİ İLE UYUM

Doç. Dr. Şeyda Dülgerler, “Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak hastanelerde uygulama sürecinde ve modellerinde birçok değişiklik gündeme gelmektedir” dedi. Teknolojik değişimin aynı zamanda alışkanlıklarda ve yaşam biçiminde de değişikliğe neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dülgerler, “Sağlık hizmetlerinin doğal özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, hastane çalışanları diğer sektörlerdeki çalışanlardan farklı olarak daha stresli ve daha fazla özveri isteyen bir ortamda görevlerini yerine getirmekte ve hemşireler değişik kaygılar ile teknolojik cihazlar kullanmaktadırlar” diye konuştu.

Panelin sonunda Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, konuşmacılara “Teşekkür Belgesi” verdi. 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar