Ege’de Tasarruf, Yatırım ve Büyüme Tartışıldı

  • Aydın Gazete
  • 29 Nisan 2017
  • Yorumlar Kapalı

Sercan Güler –Ümit Danışan

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Fatih Kaleci ve Mehmet Akif Koçali “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomi Büyüme İlişkisi: 1980-2015 Dönemi Türkiye Örneği” konulu sunumu gerçekleştirirken Dumlupınar Üniversitesi’nden Sema Aydoğdu ve Fadime Kara ise “Türkiye’de 2000 sonrası Tüketim, Tasarruf, Yatırım, İstihdam İlişkisi ve Güney Kore Analizi” sunumunu yaptı.

“İllere Göre Milli Gelir ve Kişi Başı Milli Gelirin Değişimi: 2001-2014 Arası Değerlendirme” konusuyla  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Zeynep Güngör’ün sunumunda öğrenciler soru cevaplar ile kongrenin katılımını etkileşimli hale getirdi.

Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelen genç iktisatçılar, hazırlamış oldukları sunumlarla dünya ve ülke gündemini ilgilendiren ekonomik olayları, gelişmeleri ve küreselleşen dünyada ticaret hacmini dinleyicilere sundu.

Sunumlarda yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi, 2000 sonrası Türkiye’de ekonomi, gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar ve illere göre kişi başına düşen milli gelirin değişimi gibi konular tartışıldı.(SG-ÜD/

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar