Söke Tariş Arazisi Satışa Çıktı

  • Aydın Gazete
  • 24 Nisan 2017
  • Yorumlar Kapalı

Söke Tariş Arazisi satışa çıkarıldı. Arazi istenen rakam tam 65 Milyon Türk Lirası. 

İşte o satış ile ilgili açık arttırma ilanı;

İLAN

S.S.131 NOLU SÖKE PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ’NDEN

Kooperatifimizce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların açık ihale (kapalı zarf teklif, açık arttırma ) usulü ve yönetim kurulumuzun 21.04.2017 tarih ve 60/3 sayılı kararı gereği; 1466 ada 1 parseldeki taşınmaz satışı ve 1467 ada 1 parseldeki taşınmaz kat karşılığı anahtar teslimi inşaat yapım ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi inşaat ihalesine çıkartılmıştır.

1)

İLİ : AYDIN

İLÇESİ : SÖKE 

MAHALLE : YENİ CAMİ

CİNSİ : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 25.537,11 m2

ADA NO : 1466

PARSEL NO : 1

2)

İLİ : AYDIN

İLÇESİ : SÖKE 

MAHALLE : YENİ CAMİ

CİNSİ : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 10.697,70 m2

ADA NO : 1467

PARSEL NO : 1

MUHAMMEN BEDELİ : 65.000.000,00 TL (Altmışbeşmilyon Türklirası)


GEÇİCİ TEMİNAT : 3.250.000 -TL (Üçmilyonikiyüzellibin Türklirası ) olup, bu bedel muhammen bedelin %5’ini teşkil etmektedir.

İHALE YERİ,TARİHİ VE SAATİ : Yenicami Mah.Adnan Kahveci Cd. No:14 Söke/Aydın, 26.05.2017 Cuma günü saat 13:00

İHALENİN KONUSU :“Aydın İli ,Söke İlçesi, Yenicami Mahallesinde bulunan, tapunun 1466 ada, 1 parselde kayıtlı , konut imarlı, 25.537,11 m2 alanlı , Hmax=48,50 , Emsal= 3 ve toplam 76.611,33 m2 inşaat alanlı taşınmazın satışı ile 1467 ada 1 parselde kayıtlı, tercihli ticari imarlı 10.697,70 m2 alanlı , Hmax=39,50 , Emsal= 2 ve toplam 21.395,40 m2 inşaat alanlı taşınmazın arsa payı kat karşılığı( en az %50 kat karşılığı inşaat yapmak suretiyle), anahtar teslimi inşaat yapım ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi karşılığı inşaat yaptırılması işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlara ilişkin alınmış yönetim kurulunun 21.04.2017 tarih ve 60/3 sayılı kararına istinaden;

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Yenicami Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:14 Söke / AYDIN adresinde bulunan Kooperatif merkez binasında, Kooperatifçe oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Yenicami Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:14 Söke / AYDIN adresinde bulunan Kooperatif merkez binasında görülüp, 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.(Posta yolu ile temin etmek isteyenler için kooperatifin banka hesabına şartname bedelini yatırılması durumunda , şartname posta yada kargo yolu ile talipli kişi veya firmalara gönderilebilecektir.)

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 1-A maddesi doğrultusunda 26.05.2017 tarih ve saat 13.00’e kadar kooperatif merkezinde İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf, ( Teklif)

b) İhale şartnamesinin 1B maddesine göre katılım için gerekli belgeler.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi yazılarak en geç 26.05.2017 tarih ve saat 13.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5- Her türlü posta ve kargo yolu ile yapılacak müracaatların ihale saatine kadar ulaşması şarttır , aksi halde bu teklifler işleme konulmayacaktır.

6- Bu iş için yapılacak olan tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İhale Serbestisi 

İhale, S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Bağlı Kooperatifleri Mal ve Hizmet Alım- Satımı ile İmalat- İnşaat İşleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Kooperatif, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

İLAN OLUNUR

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar