Tüp Bebekle İlgili Merak Ettiğiniz Herşey

  • Aydın Gazete
  • 5 Nisan 2017
  • Yorumlar Kapalı

İnfertilite (kısırlık) nedir?

Herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın 12 ay süresince düzenli cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen çocuk sahibi olamama durumu infertilite (kısırlık) olarak tanımlanır. 35 yaş üzeri ve durumlarda beklenmeden doktora başvurulmalıdır. İnfertilite günümüzde evli çiftlerin yaklaşık %10’unu etkileyen bir durumdur.

Tüp bebek nedir? 

Tüp bebek, infertilite tanısı konmuş çiftlerde kadın vücudunda üretilen yumurta hücrelerinin özel iğnelerle vücut dışına alınarak erkeğin spermi ile laboratuar ortamında döllenmesi sonucu elde edilen embriyoların, kadın rahmi içine transfer edilmesidir.  Yardımcı üretme tekniklerinin kullanılmaya başlamasıyla geçmişte bebek sahibi olma olanağı olmayan pek çok çift artık günümüzde çocuk sahibi olabilmektedir. 

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?


Ön Görüşme

Bu görüşmede tüp bebek doktorunuz daha önceden yapılmış tüm tetkikleri ve tıbbi öykünüzü inceleyerek sizin için uygun tedavi yöntemleri karşılaştırılır. Gerektiğinde ilave tetkikler istenebilir. Bütün incelemeler sonucunda tüp bebek gerekliliğine sizinle beraber karar verilir.

 

İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Aşılama (intrauterin İnseminasyon – IUI)

Bu yöntemde önce ilaçlarla yumurtalıklara uyarılır. Follikül adı verilen yumurta keselerinin boyutu belli büyüklüğe ulaşınca çatlama iğnesi uygulanır. Çatlama iğnesinden belli zaman sonra androloji laboratuarında hazırlanan, yoğunluğu artırılmış sperm örneği jinekolojik muayene pozisyonunda ince bir kanül yardımıyla doğrudan rahim içine yerleştirilir. 

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

1-    Tubal faktör; tüplerin tıkalı, hasarlı ya da cerrahi olarak alınmış olması.

2-    Karın içinde oluşmuş yaygın yapışıklık nedeniyle yumurtanın tüpler tarafından yakalanmasının engellendiği durumlar

3-    Yumurtlama problemi; yumurtlamanın olmaması nedeniyle yumurtlama uyarısı ve aşılama yapılmış ancak gebelik elde edilememiş çiftler.

4-    Endometriozis; normalde rahim içinde bulunması gereken dokunun tüplerin çevresinde, yumurtalıklarda ve karın içi organlarda bulunması durumunda.

5-    Erkek faktörü; menide hiç sperme rastlanmaması ya da sperm sayı ve hareketliliğinde yetersizlik ve şiddetli şekil bozukluğu tespit edilmiş olması.

6-    Açıklanamayan infelitilite; önceki tedavi basamaklarında gebeliğin elde edilemediği çiftler.

7-    İmmunolojik infertilite; meni ya da kadın üreme sisteminde sperme hücrelerine karşı antikor gelişmesi ve aşılamayla sonuca ulaşamaması,

8-    İleri kadın yaşı.

9-    Embriyolara genetik tanı uygulanması gereken durumlar.

10-    Aşılama yöntemi birkaç kez denemesine rağmen gebelik oluşmamışsa.

Tüp Bebek (invitro fertilizasyon – IVF)

Aşılamada olduğu gibi belli ilaçlarla yumurtalıklar uyarılarak bu kez çok sayıda yumurta gelişimi sağlanmaya çalışılır. Yumurtalara çatlamadan önce hafif bir anestezi altında ultrason yardımıyla folliküller içindeki yumurtalarda toplanır. Laboratuar ortamında her yumurtanın etrafına 50.000 – 100.000 arasında sperm konularak döllenmenin oluşması beklenir. Döllenme oluştuğunda bölünmeler takip edilir ve embriyoların en iyisi jinekolojik muayene pozisyonunda ultrason eşliğinde rahim içine transfer edilir.

 

Mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu – ICSI)

Döllenme aşamasına kadar tüm basamaklar tüp bebek uygulamasında olduğu gibidir. Bu yöntemde farklı olarak toplanan her bir yumurta içine sperm mikroskop yardımıyla yerleştirilir. Bu yöntemle çok az sayıda spermi olan kişilere bile tüp bebek işlemi uygulanmış olur. Elde edilen embriyolardan en iyisi rahim içine yerleştirilir.

Tedaviye Hazırlık


Tüp bebek kararı verilen hasta tüp bebek doktoru tarafından muayene edilir. Ultrason yapılır. Sperm analizi, hormon testleri ve rahim filmi gibi testler gerekli görüldüğü durumlarda tamamlanır. Bu hazırlıklar bir adet döneminde tamamlanıp bir sonraki adet döneminde tedaviye başlanır.

Tedavi Aşamaları

Adetin ilk günü hasta tarafından merkez aranarak adetin 2. ya da 3. günü için randevu alınır. Bu muayenede rahim ve yumurtalıklar değerlendirilip tedaviye engel bir durum olup olmadığı araştırılır. Hastaya tüp bebek hemşiresi tarafından kullanacağı ilaçlar ve kullanma şekilleri ayrıntılı olarak anlatılıp öğretilir. Yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde tedavi süresince hasta kendi enjeksiyonlarını kendisi ya da yakını, evde bir sağlık personeline ihtiyaç duymaksızın uygulayabilir. Hasta uygun aralıklarla kontrole çağrılır.  Toplam yaklaşık 4-6 kontrolle folliküller toplanacak büyüklüğe gelir. Zamanı geldiğinde çatlatma iğnesi yapılarak yumurtalar çatlamadan anestezi altında ultrason kılavuzluğunda tüm follikül sıvıları çekilerek yumurtalar toplanır. Aynı gün erkekten sperm alınarak mikroenjeksiyonlar yapılır. Embriyoların döllenmesi ve bölünmesi takip edilerek 2. 3. ve 5. gün transfer yapılır. Yumurta sayısı çok az olanlarda ya da döllenme olmayanlarda transfer yapılamayabilir. Tüm bu tedavi adet başlangıcından itibaren 14-16 günde tamamlanır. 13 gün bekleme süresinde progesteron desteği için vaginal jel kullanılır. 13. günün sonunda kanda gebelik testi olarak bilinen beta HCG yapılır. Test pozitif bulunanlarda gebeliğin normal seyredip seyretmediğini anlamak için 2 gün sonra test yenilenir. Gebelik elde edilemeyen hastalar 1 hafta sonra negatif görüşmeye çağırılarak hastanın dosyası, tedavi şekli ve seyri incelenerek sonraki tedaviler için program yapılır.

Embriyo Dondurma (Crypreservation)

Tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemiyle elde edilen embriyoların transfer sonrasında kalanları özel yöntemlerle dondurularak saklanabilir. Bu sayede gebeliğin oluşamadığı ya da oluşsa bile daha sonra tekrar gebelik isteyen kişilerde yumurta uyarıcı ilaçlar kullanmaksızın ve yumurta toplama işlmeleri yapılmaksızın yeni denemeler yapılabilir.

 

Embriyo Traşlama (Asisted hatching)


Oluşan embriyo duvarının mikroskop altında inceltilmesi işlemidir. Bu yöntemlerle embriyoların rahim duvarına tutunmasının daha kolaylaştığı düşünülmektedir. İleri yaşlardaki hastalarda kalın duvarlı embriyolarda ve tekrarlayan TVF başarısızlıkları olanlarda kullanılır.

 

Testiküler Sperm Aspirasyonu ( TESA)


Menide sperm bulunmadığı durumlarda sperm üretiminin olmadığı ya da sperm kanallarının tıkalı veya gelişmemiş olduğu düşünülür. Kanalların gelişmemiş ya da tıkalı olduğu durumlarda testislerden sıvı çekilip sperm hücresi bulunup bulunmadığı araştırılır. Bu yöntemle elde edilen spermler miktoenjeksiyon yönteminde kullanılarak gebelik elde edilmeye çalışılır.

 

 Testiküler Sperm Ekstraksiyonu ( TESE) 


TESA yönteminden sonuç alamadığında veya sperm üretiminin çok az olduğu durumlarda testislerde cerrahi müdahale ile parça alınması ve sperm araştırılması yöntemidir. Bu şekilde elde edilen spermler ICSI yönteminde kullanılır.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar