Divanı Lügati-t Türk’te Oğuzlar

  • Aydın Gazete
  • 13 Mart 2016
  • Yorumlar Kapalı

Konferansın açılışında konuşan Türk Ocağı Başkanı Dr. Eyüp Doyuran; Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, dünyanın her yanında yaşayan Türklerin bütün sorunlarına eğilmek istediklerini dünyanın neresinde Türk varsa onların sorunlarına sahip çıkmak istediklerini belirtti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cihan Doğan da, “Kaşgar yakınlarındaki Opal köyünde doğan Kaşgarlı Mahmut bir şehzade çocuğudur. Taht kavgaları sonucunda doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalır. Yazdığı kitabın tam adı ‘Kitab-ı Divan-ı Lügati-t Türk’tür açıklaması ‘Türk lehçelerinin divanının kitabıdır’ Bu kitap Türkçe’nin bilinen ilk ansiklopedik sözlüğüdür. Türk lehçelerini toplamıştır. Eserdeki kelime sayısı 9 bin civarıdır. 11. yüzyılda 9 bin kelimelik bir sözlük kapasitesi çok yüksek müthiş bir kültür ve medeniyet birikimidir. Bugün insanlarımızın özellikle gençlerimizin 300-500 kelimelik bir kelime dağarcığı ile konuştuklarını düşünürsek, aradaki fark o yüzyıl için çok önemlidir.

Bu kitap efsane, şiir, ağıt, ananeler gibi unsurlarla kelimeleri açıklamaya çalışmıştır. Bu yüzden sadece sözlük değil ansiklopedidir. Yemek tarifleri, adetler, gelenekler, sportif faaliyetlerden bahseder. Harita çizmiştir. Japonya’yı haritalarda ilk gösteren Kaşgarlı Mahmut’tur. Kaşgarlı Mahmut; dilbilimci, coğrafyacı, halk bilimci, ad bilimi bilginidir. 24 Oğuz boyunun isimleri ilk kez Kaşgarlı Mahmut’un kitabında geçer. Oğuz boylarını özellikle çok ön plana çıkarır. Çünkü o dönemde Oğuzlar sadece Türk dünyasının değil tüm dünyanın en büyük gücüdür. Kaşgarlı Mahmut, kitabında Oğuz boylarından ve onların damgalarından bahseder” şeklinde konuştu.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar