CEO’LAR SINIFTA KALDI

  • Aydın Gazete
  • 11 Şubat 2016
  • Yorumlar Kapalı

Dr. Metin Aydın, yaptığı açıklamada; “Artık Sağlık Bakanlığı kaynakları da ifade etmeye bas¸ladılar. Kamu Hastane Birlikleri (KHB) sistemi yürümüyor. CEO’lar sınıfta kalmaya devam ediyorlar. KHB’lerin kurulduğu 2 Kasım 2012’den bu yana Devlet Hastaneleri’nde çalışan sağlık çalışanları olup biteni yakından takip ediyorlar ve Birlik CEO’larına (Genel Sekreterler) notlarını veriyorlar.

Böylelikle geniş yetkilerle donatılmış ‘süper yetkili2 genel sekreterlerin Birlik içerisindeki çok sayıda hastaneyi nasıl yönettiği buralarda çalışan sağlık çalışanlarınca değerlendirilmiş oluyor. Sağlık çalışanlarının ‘performans’ kriterleri farklı. Bizim performans kriterlerimizde kar amacı gütmek yok, hastaneyi kara geçirmek yok. Unutmayalım ki bunlar özel hastane değil, devlet hastaneleri. Bizim performans kriterlerimizde az adamla çok iş yaptırmak yok. Bizim performans kriterlerimizde verilen sağlık hizmetlerinin nitelikli olması gerekliliği var. Çalışanların özlük hakları var.

Şiddetten uzak güvenli çalışma ortamları var. Gelecekten ümit beslemek var. Önceki yıllarda olduğu gibi hekimlerden, diş hekimlerine, eczacılardan hemşirelere, laborantlardan taşeron sağlık çalışanlarına kadar sağlık hizmeti üreten tüm çalışanları, içinde çalıştıkları kamu hastane birliklerine notlar verdiler. Her bir kriter için 0 ile 5 arasında puan verilen toplam 20 kriterden ve 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler internet üzerinden yapıldı. Sagˆlık alanındaki emek ve meslek örgütleri internet üzerinden, mesajlarla, hastanelerde el ilanı ve afişlerle kamu hastane birliklerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarını bu değerlendirmeye katılmaya ve notlarını vermeye çağırdılar. Buna göre toplam 1315 sağlık çalışanı değerlendirmeye katılmıştır. 1139 hekim, 69 hemşire ve 20 diş hekimi sorulara cevap vermiştir” dedi.

CEO’LAR 3. YILDA DA SINIFTA KALDI
Sağlıkta geleneğin değişmediği kaydeden Dr. Aydın, “Genel Sekreterlere 0 ile 100 arasında notlar verildiği, ortalamanın 100 üzerinde 27,51 olduğu görülmektedir. Notlarda kayda değer bir iyileşme olmadığı, kimilerinin de notunun daha da düştüğü görülmektedir. Mesleklere göre bakıldığında hekimlerin ortalama 27,35 hemşirelerin ise 22,05 not verdikleri tespit edilmiştir. En yüksek notu ortalama 50,0 ile taşeron şirket çalışanlarının verdiği en düşük ise 21,0 ile radyoloji teknisyenlerinin verdiği izlenmektedir. KHB CEO’larına verilen notlar ayrı ayrı da değerlendirilmiştir. Katılımcı sayısı onun üzerinde olan 40 kamu hastane birliği CEO’sunun notları değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre en yüksek notu 65,94 ile Erzincan, en düşük notu 18,04 ile Bolu KHB CEO’su almıştır. Birinci yılda 7 KHB CEO’su 50 ve üzerinde not almışken, 3. yılda da 2. yılda olduğu gibi sadece 1 CEO 50 ve üzerinde not alıp sınıfı geçebilmiştir.

Aydın iline baktığımızda ortalama 20.08 puan aldığını yani başarısız olduğunu, değerlendirmeye alınan 40 kamu hastane birlikleri içinde 38’ci olduğunu görmekteyiz. Değerlendirme sonucu görülmüştür ki CEO’lar yine sınıfta kalmıştır. 3. Yılında Devlet Hastaneleri’nde bir değişiklik olmuştur. 1. ve 2. yılda her bir Devlet Hastanesi’nde bir başhekim ve onun üzerinde bir hastane yöneticisi varken 3. yılda bu iki pozisyon bir kişiye verilmiştir. Böylelikle baştan beri itirazımız olan hem yetki karmaşası hem de gereksiz yere 2 katı yöneticiye ücret verilmesi son bulmuştur. Sağlık Bakanlığı’nı bu hatadan döndüğü ve uyarılarımıza kulak verdiği için kutluyoruz.

Peki 2 yıl boyunca yaklaşık 850 Devlet Hastanesi’nde gereksiz yere verilen fazladan yönetici maaşları ne olacak, bunların hesabını kim verecek? Çok açık ki sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin itirazları dikkate alınsaydı bu zarar oluşmayacaktı, sağlıkta paralar halkın yararına kullanılacaktı. KHB’lerin sağlık çalışanları tarafından yapılan değerlendirmede ekseriyetle geçer not alamaması Türkiye’de sağlığın CEO düzeniyle iyiye gitmediğinin göstergesidir. Verilen sağlık hizmetlerinin ve hastanelerdeki çalışma ortamlarının niteliğinde, çalışanların özlük haklarında geriye gidildiği görülmektedir. Bu durumun yurttaşların sağlığına da olumlu yansımayacağı ortadadır. Bir kez daha uyarıyor ve kamuoyuna duyuruyoruz; Saglık emek ve meslek örgütleri olarak kamu hastane birlikleri ve kar amaçlı CEO düzenine itiraz ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı kendisinin de fark ettiği bu yanlıştan dönmeye, halkın sağlığı ve çalışanların özlük hakları adına bu sisteme son vermeye, Devlet Hastaneleri’ni şirket gibi değil halkın yararına olacak bir sisteme göre yönetmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar