Türk Edebiyatında İnşa Basıldı

  • Aydın Gazete
  • 8 Ocak 2016
  • Yorumlar Kapalı

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Gültekin’in “Türk Edebiyatında İnşâ” adlı kitabı, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Kasım 2015 tarihinde yayımlandı.
Doç. Dr. Hasan Gültekin’in 2007 yılında doktora tezi olarak savunduğu, zamanla bazı ekleme ve düzeltmelerle kitap hâline getirdiği inşâ, konusunda kapsamlı hazırlanmış 573 sayfalık bu eser, resmî veya hususi mektup yazımında kullanılan hitap ve dua formüllerinin tespiti ve tertibi ile mektup yazma kuralları anlamında terimleşmiş olan inşânın tarihî gelişimini ortaya koyuyor. Tarihi gelişim süreci, inşanın ortaya çıkışından yani Hz. Muhammed tarafından yazılan ilk mektuplardan itibaren Tanzimat Dönemi’ne kadar kronolojik olarak ele alındı. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerde bulunan inşâ ile ilgili yazma eserlerin toplu olarak listesi oluşturulmuş ve içerikleri hakkında bilgi verilmiş. Bunun yanında yazma eserlerden ve konuyla ilgili diğer kaynaklardan yararlanılarak inşâ kuramı tespit edilmiş, resmî ve hususi mektup türlerine ait bilgiler ve örnekler aktarılmış.
Çalışmanın son iki bölümünde ise farklı yazmalardan yararlanılarak oluşturulmuş bir inşâ sözlüğü ve Koca Râgıb Paşa’nın telhis ve mektuplarının yer aldığı Telhîsât olarak da bilinen Münşeât’ının çevriyazılı metni de bulunuyor.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar