Aydın’da Belediyeler 61 Milyon 812 Bin Metreküp Atıksu Deşarj Etti

  • Aydın Gazete
  • 24 Aralık 2015
  • Yorumlar Kapalı

Aydın’da faaliyette bulunan belediyeler tarafından 2014 yılında 61 milyon 812 bin metreküp atıksu deşarj edildiği ve su kaynaklarından ise 87 milyon 987 bin metreküp su çekildiği bildirildi.
Tüm belediyelere uygulanan 2014 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, bin 396 belediyeden bin 309’una kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4,3 milyar m3 atıksuyun yüzde 44,6’sı denize, yüzde 44,2’si akarsuya, yüzde 2,8’i baraja, yüzde 2,2’si göl-gölete, yüzde 0,4’ü araziye ve yüzde 5,8’i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.
DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARIN YÜZDE 81’İ ARITILDI
Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,3 milyar metreküp atıksuyun 3,5 milyar metreküpü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 41,6’sına gelişmiş, yüzde 33,2’sine biyolojik, yüzde 25’ine fiziksel ve yüzde 0,2’sine doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun yüzde 50,5’i denize, yüzde 40,5’i akarsuya, yüzde 1,8’i baraja, yüzde 1,4’ü göl-gölede, yüzde 0,2’si araziye ve yüzde 5,6’sı diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 84, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise yüzde 90 olarak tespit edildi. Atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 64, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 68 olarak hesaplandı.
Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 181 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarı İstanbul için 230 litre, Ankara için 183 litre, İzmir için 214 litre oldu. Güney Ege bölgesinde Aydın’da belediyeler tarafından 61 milyon 812 bin metreküp, Denizli’de belediyeler tarafından 56 milyon 511 bin metreküp ve Muğla’da ise belediyeler tarafından 82 milyon 460 bin metreküp atıksu deşarj edildi.
BELEDİYELER TARAFINDAN SU KAYNAKLARINDAN 5,2 MİLYAR METREKÜP SU ÇEKİLDİ
Tüm belediyelere uygulanan 2014 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 396 belediyeden bin 394’üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 5,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 36’sı barajlardan, yüzde 27,2’si kuyulardan, yüzde 18,8’i kaynaklardan, yüzde 12,5’i akarsulardan ve yüzde 5,5’i göl, gölet veya denizlerden sağlandı.
ÇEKİLEN SUYUN YÜZDE 57,2’Sİ ARITILDI
İçme ve kullanma suyu şebekesine çekilen toplam 5,2 milyar metreküp suyun 3 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 95,5’ine konvansiyonel, yüzde 2,9’una gelişmiş, yüzde 1,6’sına ise fiziksel arıtma uygulandı. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 91, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise yüzde 97 olarak tespit edildi. İçmesuyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 54, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 58 olarak hesaplandı.
Belediyeler tarafından içmesuyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 203 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehrde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı İstanbul için 181 litre, Ankara için 211 litre, İzmir için 180 litre olarak gerçekleşti. Güney Ege bölgesinde Aydın’da belediyeler tarafından su kaynaklarından 87 milyon 987 bin metreküp, Denizli’de belediyeler tarafından su kaynaklarından 64 milyon 322 bin metreküp ve Muğla’da ise belediyeler tarafından su kaynaklarından 108 milyon 896 bin metreküp su çekildi

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar