Kalite Kurum Kültürü Olacak

  • Aydın Gazete
  • 12 Şubat 2017
  • Yorumlar Kapalı

Kaliteyi kurum kültürü haline getirmeyi amaçlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesinde “Kalite Güvence ve Akreditasyon Çalışmalarını Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Gümüş ve Prof. Dr. Birol Kovancılar, Genel Sekreter Ali Emirosmanoğlu, dekanlar, bölüm başkanları ve birim kalite komisyonu üyeleri katıldı.

YÖK Bünyesinde Çıkarılan Yönetmelikle Başladı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, üniversite bünyesinde başlatılmış olan kalite çalışmaları ile ilgili bir değerlendirme yapmak ve üniversitenin akademik ve idari tüm mensuplarını bu sürece dâhil etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Çelebi, kalite ile ilgili çalışmaların YÖK bünyesinde 23 Temmuz 2015 tarihinde çıkarılan bir yönetmelikle başladığını ve bu yönetmeliğe ıstınaden YOK bünyesinde bir kalite kurulu oluşturulduğunu, daha sonra üniversitelerde bu komisyonların kurulduğunu, MCBU’de de kendisinin başkanlığını yürüttüğü komisyonun çok değerli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Kalite bir hayat felsefesidir

“Kalitenin bir hayat felsefesi olduğunun bilincindeyiz” diyen Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi şunları söyledi: “Kalite hayata bakış ve inanç demek. Hayatın her alanında daha iyiye, daha güzele ulaşmak demek. Kaliteyi sadece üniversitede değil, hayatın her alanında merkeze almak durumundayız. Kalite sonu olan bir süreç değil; orada prosedürler, ilkeler ve uyulması gereken işlem süreleri var. YÖK’ün yükseköğretimin nicel anlamda gelişimi, ilerlemeyi gerçekleştirdik; şimdi sıra niteliğe geldi şeklinde bir değerlendirme yapmasından sonra kaliteye önem ve öncelik vermesi, üniversitelerde de bu çalışmaları gündeme getirdi. Aslında YOK’un böyle bir yönetmeliği olmasa, bu kurullar oluşmasa ve kaliteyle ilgili dışardan bir denetim söz konusu olmasa da, bu felsefe hepimizin kendi içimizde hissetmemiz gereken ve dolayısıyla her türlü eylemimize yansıtmamız gereken bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.”

Kalite Rektörün Yönlendirmesiyle Olacak Bir Konu Değildir

Daha çok sayılarla konuşulan bir dünyada, aslında sayıların tek başına bir değer ve anlam ifade etmediğinin altını çizen Rektör Prof. Çelebi, “Kalite Rektörün yönlendirmesiyle, oluşturulan kurulların yaptığı çalışmalarla ve dış yönetimle başarılacak bir konu değil. Onu hissetmek, farkında olmak ve yaşam felsefesi haline getirmek lazım. Kalite, her ne is yapıyor olursak olalım onu en iyi şekilde yapmak, onun hakkını vermektir ve o işi gerçekleştirdikten sonra o vicdanı huzuru duymaktır. Günümüzde birçok değişim tepeden başlıyor. Biz de Rektörlük olarak üniversitemizde bu değişim meşalesini yaktık. Ama bu meşalenin sürekli ve daha gür bir ateşle yanabilmesi; o meşaleye sizin taşıyacağınız ödunlarla, yapacağınız katkılarla mümkün olacak. O meşale sürekli olmalı ve daha çok ışık saçmalı. Bu da birlikte başarılacak bir şey. Kalite, üniversitemizde Rektörden başlayarak her düzeydeki akademik ve idari personelin, yaptığı işi en iyi şekilde yapmasıdır. Akreditasyon süreçleri olsa da olmasa da, kalite güvence sistemleri olsa da olmasa da, Rektör gelip hesap sorsa da sormasa da bunu kendi içimizde yaşamalıyız, kendimiz başarmalıyız. Herkes kendinden sorumludur. Biz tek başımıza kalsak da sağımıza, solumuza kimin ne yaptığına bakmadan inandığımız, savunduğumuz değerler doğrultusunda mücadele etmek durumundayız.

Birbirimize Güvenmemiz Birlikte Hareket Etmemiz Gerekiyor

Kalite kişinin kendisini sürekli geliştirmesi, değiştirmesi, yenilemesi ve yaptığı ile yetinmemesidir. İktisadi anlamda kaynakları en iyi kullanmaktır. Bir diğer ifadeyle mevcut imkânlarla en yüksek sosyal faydayı sağlamaktır. Duyusal anlamda ise mutluluktur. Görevinizi en iyi şekilde yerine getirmenin huzurudur. Biz gerçekten üniversitede bir şeyleri değiştireceksek, bu üniversiteyi daha iyi bir noktaya taşıyacak, büyütecek, sorunları çözeceksek; bu hepimizin aynı hedefe yönelmemiz, birbirimize güvenmemiz ve birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır.

Kalite Artık Bilimsel Bilgiye Dayanıyor

Kaliteyi sağlamakla ilgili olarak artık bilimsel bir bilgiye de sahibiz. Kalite artık, bilimsel bilgiye dayalı bir model çerçevesinde gündeme geliyor. Ben her zaman iç disiplin ve iç denetimin daha önemli olduğuna inanan bir insanım. Ama hepimizin bildiği gibi iç disiplin ve denetim, tek başına yeterli değildir. Bunun dış denetim ve değerlendirme süreciyle tamamlanması gerekir. Bugün arkadaşlarımızın yapacakları sunumlar ile bu konularda bilgi sahibi olacağız. Akredite olduktan sonra bunun yeterli olduğunu düşünmek doğru değil. İki veya üç yıl arayla denetimler olacak, olmalı.  Ama ben diyorum ki biz kurumsal olarak bu denetimleri, sürekli kendimizden başlayarak yapalım. Üniversitemizde artık tüm bölümlerde, birimlerde kaliteye ilişkin belgeleri alarak duvarlara aşmak istiyoruz. Kaliteyi yaşatacak ve var edecek olan bizleriz.

Hedeflerimize, kaliteyi sağladığımız ölçüde varacağız

Üniversitemiz kalitesiyle temayüz eden, kalitesiyle farkını ortaya koyan bir üniversite olacak. Bunu birlikte başaracağız. Bizler geçiciyiz, önemli olan doğru ve kaliteli bir şey yapmak. Böyle bir kadronun, böyle bir anlayışın, böyle bir inancın üniversitemizde var olduğunu görüyorum; birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz. Hedeflerimize yılmadan yorulmadan; yürüyerek değil, koşar adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Rektör A. Kemal Çelebi’ni ardından söz alan MCBU Tip Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akıl, “UTEAK Akreditasyon Deneyimi”, MCBU Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Köşe, “MÜDEK Akreditasyon Deneyimi”, MCBU Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faruk Durmaz ise, “İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi ve OHSAŞ 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Deneyimleri” konusunda bilgiler verdi.

Toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi tarafından Prof. Dr. İpek Akıl, Prof. Dr. Ergün Köşe ve Yrd. Doç. Dr. Faruk Durmaz’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar