Mükelleflere Müjde

  • Aydın Gazete
  • 31 Ocak 2017
  • Yorumlar Kapalı

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa geçici bir madde (Geçici 37. Madde) eklendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin “Bu düzenleme ile 1/1/2017 tarihinden itibaren imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecek. 

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacak. 

Yine aynı (6770 sayılı) kanunun 16. Maddesi ile KDV Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere bir cümle eklenerek; mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilecek. Böylece finansman ihtiyacı içinde olan mükellefler alternatif finansman maliyetinden kurtulacaklar.

Ayrıca diğer taraftan KDV iadelerinin hızla sonuçlanması için önümüzdeki ay (Mart başında) İzmir’de özel bir ihtisas vergi dairesi kuruluyor. İhracatçı mükellefler de dâhil olmak üzere; tüm mükellefler iş yahut ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesine  bağlı olacaklar. Fakat 100 bin lirayı aşan tüm KDV iade dosyaları yeni açılacak ihtisas vergi dairesi tarafından sonuçlandırılacak. Böylelikle KDV iadeleri daha hızlı, daha doğru yapılarak haksız KDV iadelerinin önüne geçilecek ve vergi daireleri arasındaki farklı uygulamalardan kaynaklanan mükellef mağduriyetleri giderilmiş olacak.” dedi. 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar
sex izleolgun pornobatıkent escorterzurum escortescort adana