Gazetecilik Yarışması Başlıyor

  • Aydın Gazete
  • 5 Ocak 2017
  • Yorumlar Kapalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası, ilk kez 1995 yılında 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirdiği “EBSO Gazetecilik Yarışması”nı 2000 yılından itibaren “EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması” olarak düzenlemektedir.

“EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması”na katılacak eserlerin ekonomik içerik taşıması gerekmektedir.

YARIŞMA DALLARI

1- Haber

2- İnceleme-Araştırma

3- Röportaj

KATILMA KOŞULLARI

Yarışmada sarı basın kartı koşulu aranmaz.

Yarışmaya İzmir’deki basın-yayın organlarında çalışan gazeteciler 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yayınlanan eserleri ile katılabilir.

Yarışmaya en fazla iki dalda eser gönderilir.

Yarışmaya katılacak eserlerin, sunuş yazısıyla birlikte kapalı bir zarf içinde en geç  

03 Şubat 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşavirliği’ne (Cumhuriyet Bulvarı No: 63) teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışma jürisine sunulmak üzere yarışmacılar, eserlerin yayımlandığı gazete ya da derginin en az bir adet orjinali ile 8’er adet fotokopisini hazırlamalıdır. 

Televizyon haberiyle yarışmaya katılacak gazeteciler, haberin yer aldığı görüntü CD’lerinden birer adet teslim etmelidir. Televizyon çalışanları ayrıca,  yarışmaya katıldıkları eserin yayın tarihini, saatini ve hangi haber bülteni ya da program içinde yer aldığını belirten onaylı belgeyi de göndermelidir.

Herhangi bir yarışmada dereceye girmiş eserler değerlendirmeye alınmaz. Bu      durum jürinin sonuçları açıklamasından sonra anlaşılırsa ödül geri alınır.

YARIŞMA JÜRİSİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması Jürisi 9 üyeden oluşur. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden 1, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nden 1, TRT’den 1 ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu’ndan 4 kişinin yer aldığı jüri, değerlendirme sonuçlarını Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne sunar.

(Odamız yukarıda adı geçen kuruluşlardan jüride yer alması için bir kişinin görevlendirilmesini istemektedir. Ancak Odamız bu kuruluşlardan isme davet yaparak da jüri üyelerini oluşturabilir)

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Jüri, en az 5 üyenin katılımıyla toplanıp karar alabilir.

2- Jüri toplantısında bir başkan ve raportör seçilir.

3- Jüri değerlendirme yöntemine kendisi karar verebilir.

4- Jüri değerlendirme yöntemine karar vermemesi halinde, değerlendirmede şu yöntem izlenir: Değerlendirmede, her eser için en az 40, en fazla 100 puan verilir. Hesaplamada her eser için verilmiş en düşük ve en yüksek birer puan atılarak kalan puanlar toplanır. Elde edilen toplam değerlendirme esas oy sayısına bölünür. 

5- Her dalda dereceye giren üç esere ödül verilir. Ancak yarışmada herhangi bir dala 5’ten az eser katıldığı takdirde, değerlendirme iki eser üzerinden yapılır.

6- Jüri her dalda bir mansiyon verebilir.

7- Ekonomi basınında uzun yıllar emek vermiş bir kişiye, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu kararıyla “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.

8- Ege Bölgesi Sanayi Odası Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması ödülleri ve plaketler, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte hak sahiplerine sunulacaktır. Bu tarih, EBSO tarafından duyurulacaktır.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar