Angarya Görev İstemiyoruz

  • Aydın Gazete
  • 17 Aralık 2015
  • Yorumlar Kapalı

Aydın Tabip Odası Basın Açıklaması;

Tabip Odası hizmet binasında Ege Aile Hekimleri toplantısı yapıldı. Aydın Tabip Odası 4 yönetim kurulu üyesi ile toplantıya katılım sağladı. Toplantıya Türk Tabipler Birliği,TTB pratisyen hekim kolu,TTB aile hekimliği kolu,Muğla-Antalya-Çanakkale-Aydın-İstanbul-İzmir-Manisa-Bursa-Diyarbakır-Adana tabip odaları ve aile hekimliği dernek yetkilileri,Genel sağlık iş,Birlik ve dayanışma sendikası,Türk sağlık sen,İzmir Hemşireler derneği,Aile hekimleri federasyonundan yetkililer katıldı.Toplantıda Aile hekimliğinin başlamasından bu güne kadar geçen süreç değerlendirildikten sonra katılımcılar tarafından illerindeki sorunlar,çözüm önerileri paylaşıldı.Paylaşımlar şu şekilde idi;

.Bir dönemde 100 ceza puanı alan hekimin sözleşmesi fesih ediliyor. İş güvencesi yok.

.Aile hekimlerinin sözleşmesi tek taraflı. Bu durum kabul edilemez.

.Türkiye’de pek çok yerde ASM ler sanal.İstanbul’da bu oran 2/3.ASM sorunu kamu tarafından çözülmeli.

.Angarya görev niteliğinde ek görev ve sorumluluk istemiyoruz.

.Rapor düzenleme sorunları giderilmeli.

.Mobil hizmetler büyük sorun oluşturuyor.

.Mesleki itibarımız ve kimliğimiz kalmadı. Eleman kelimesini kabul etmiyoruz.

.Ücret güvencesi istiyoruz. Yoksulluk sınırının en az 2 katı emekliliğe yansıtılan sabit ücret istiyoruz.Performans olacaksa bu oran total maaşın %20 kadar ancak olmalı.

.Ceza puanları ve negatif performans kalkmalı.

.Denetim kriterleri belli olmalı,keyfiyet içermemeli.

.Şiddet olaylarından dolayı hastayı bırakma ve tedaviyi bitirmeden bırakma hakkı olmalı

.Defin ruhsatı ve adli rapor düzenleme problemleri giderilmeli.

.Sözleşme fetihleri karşılıklı olmalı.

.Şiddet yasası acilen çıkarılmalı.

.Mesleki eğitimler planlanmalı.

.Cumartesi nöbetleri yasal değil. Derhal son verilmeli.

.TTB tarafından açılan dava sonucu aile hekimlerinin zorunlu mali sigorta primlerininin yarısının bakanlık tarafından ödenmesi kazanıldı.

.Ortak mücadele ile aile hekimlerinin acil nöbet uygulaması kazanıldı. Cumartesi nöbetleri dayatmasıda ortak mücadele ile son bulacak.

.Cumartesi nöbetleri aile hekimlerinin görev tanımında yok.Nöbet olayı hastanelerde verilen hizmettir.O nedenle kanunsuzdur.Cumartesi nöbetleri sadece ve sadece aile hekimlerine getirilen fazla ve esnek çalışmadır.

.AHEF in tüm sağlık kuruluşlarına yaptığı ortak toplantı çağrısına sadece sağlık sen ve ufuk sağlık sen katılmadı.

.Türkiyede şu anda 5000 aile hekimi,5000 aile sağlığı elemanı sözleşme fesih tehditi ile karşı karşıya.

.Hukuksal kazanımlar mücadelede önemli.Sokak mücadelesini hukuksal mücadele desteklemeli.

.Bakanlığın amacı 7 gün 12 saat çalışan ASM ler.

.Aile hekimliğinde şu an aile hekimi ve aile sağlığı elemanların emeklilikleri sorunlu.

.Cumartesi nöbetlerine isyanımız fazla ve esnek çalışmaya olan isyanımızdandır.

.Sağlık çalışanları olarak parçalandık.

.Türkiyede şu kesin sözleşmesi fesih edilen aile hekimi sayısı 47 kadar.Bunların 32 tanesi birlik ve dayanışma sendika üyesi.

.Cumartesi nöbetlerine gitmemekte haklıyız.

.Bu uğurda en sıradan mücadele bile bu süreçte etki yaratıyor.O yüzden tüm mücadeleler anlamlı ve önemli.

.Bakanlık bizden sadece poliklinik hizmeti bekliyor,koruyucu hekimlik değil.

Konuşmalar sonucu ortak taleplerimiz şu şekilde sıralandı;

.İş güvencesi

.Mesleki bağımsızlık

.Kamu binalarında hizmet vermek.

.Gelir güvencesi

.Haftada en fazla 40 saat çalışma

.Şiddet yasası bir an önce çıkmalı.

.Hizmet insanlara ayrımsız verilmeli

Toplantı sonunda sağlık ortamında verilen hak mücadelesinde tüm basamaklarda çalışan sağlıkçıların,TTB ,Tabip odaları,aile hekimliği dernekleri ,aile hekimliği federasyonu,sendikalar ile ortak hareket etmesi gerektiği.Bugün burada olan örgütlerin sahada da hep beraber hareket edeceği kararı ile toplantı sonlandırıldı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu

Geri «
İleri »
Tren Seferleri Otobüs Seferleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sinema Telefonlar